Начало Новини Актуално В Стара Загора за едно свободно място се конкурират 11 безработни

В Стара Загора за едно свободно място се конкурират 11 безработни

Актуално

За една година, в сравнение със юли 2008 г., безработицата в община Стара Загора се е повишила с 1,12% (за юли 2008 г. е била 3,74%). Ръстът е следствие на световната финансова и икономическа криза, която се отрази негативно и на българския пазар на труда (включително и на местния), но той не е изненадващ и е в рамките на очакваното, коментира Георги Гьоков, директор на Бюро по труда - Стара Загора.

-  Г-н Гьоков, неотдавна правителството прогнозира безработица за страната 11.5 процента. Според Вас, реална ли е тази прогноза?
- Това е изявление на министъра на труда и социалната политика и е направено на база на задълбочени анализи на тенденциите на пазара на труда.

- Стара Загора е един от градовете с най-ниска безработица, заради високия си икономически потенциал, заради комплекса Марица-из-ток... Каква е безработицата за града и общината сега?
- Да, наистина Стара Загора и като област, и като община е с една от най-ниските степени на безработица в страната. Аз бих могъл да ви дам данни за пазара на труда в региона, който обслужва Дирекция Бюро по труда Стара Загора. Към края на месец юли нивото на безработицата за страната е 7.62%, за област Стара Загора - 6.50%, а за общините Стара Загора и Опан съответно 4.86% и 7.16%.
В област Стара Загора и особено в община Стара Загора нивото на безработицата е традиционно по-ниско от средното за страната.
В сравнение със същия период на миналата година (юли 2008 г.) безработицата в община Стара Загора се е покачила с 1.12% (за юли 2008 г. е била 3.74%). Отчита се повишение с 1.12%, което, имайки предвид световната финансова и икономическа криза, отразила се негативно и на българския пазар на труда (включително и на местния), не е изненадващо и е съвсем в рамките на очакваното.
За община Стара Загора разликата спрямо предходния месец (юни 2009 г., когато е била 4.67%) е 0.19%. Равнището на безработица през юли е с 0.19% по-висока от тази през юни, т.е. тенденцията е безработицата да продължава незначително да нараства. Очакванията ни са поне до края на лятото да се задържа на нива около и под 5%.

- Как Влияе безработицата на пазара на труда? Казват, че сега за не особено предпочитана преди работа като сервитьор или продавач в магазин кандидатите за едно място стигат и 70?
- Няма как увеличението на безработицата да не се отразява на пазара на труда. Но този пример със 70-те човека за едно място не е верен. През юли 2009 г. за едно свободно работно място се конкурират 15 безработни  (средно за страната), при 11 безработни за предходния месец, това е т.нар. натиск на пазара на труда. За Бюрото по труда в Стара Загора, за едно свободно работно място се конкурират 11 безработни лица, при 10 безработни за предходния месец.

- Според експерти, хората без работа ще бъдат много повече от прогнозираните 11.5%,  тъй като има  и т.нар. скрита безработица, така ли е?
- Безработицата е социално-икономическо явление, при което част от активната работна сила желае да работи, но не може да намери работа. Точният признак, по който се определя безработицата, зависи от законодателството на съответната държава. В България за безработни се смятат лица от 16 г. до пенсионна възраст, които са регистрирани в бюрата по труда. С регистрацията си в бюрата по труда тези лица декларират, че желаят да работят.
Това, за което говорите, е по-близо до т.нар. коефициент на заетост, който представлява съотношение между броя на заетите лица и населението на 15 и повече години. Наблюдението на работната сила се провежда 4 пъти в годината - през март, юни, септември и декември. Методиката се разработва и прилага от НСИ. Коефициентът на заетост на населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години през второто тримесечие на 2009 г. намалява с 0.6 пункта в сравнение със същия период на миналата година и достига 63.3%.
Интервю на вестник Национална бизнес поща

Още новини