Начало Новини Актуално В Стара Загора стартира информационна кампания по проект за саниране на жилищата

В Стара Загора стартира информационна кампания по проект за саниране на жилищата

Актуално
информационна кампания саниране жилища

Министерството на регионалното развитие и благоустройството постави в Стара Загора началото на информационна кампания по проект Енергийно обновяване на българските домове. В пресконференцията участваха Десислава Йорданова, директор на дирекция Жилищно обновяване, МРРБ; Георги Симеонов, директор на дирекция Устойчиво развитие и евроинтеграция, община Стара Загора; Станимир Гутев, координатор по проекта от община Стара Загора и др.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Проектът обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лева.

Целта на информационната кампания, която стартираме днес в Стара Загора, е да успеем да запознаем повече хора с предимствата и възможностите на проект Енергийно обновяване на българските домове. Стремежът ни е да сме в услуга на гражданите, да успеем да им помогнем с експертни консултации и съвети, така че да ги активизираме и да улесним максимално процеса по кандидатстване по проекта', каза Десислава Йорданова, директор на дирекция Жилищна политика в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Информационни дни по проекта в град Стара Загора ще се проведат в периода 1 - 4 октомври 2012 г. на следните адреси:

1.10.2012 г. (понеделник)
Пред Община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107 от 15 до 19 часа

2.10.2012 г. (вторник)
Бул. Цар Симеон Велики 2 (Срещу м-н Била) от 15 до 19 часа

3.10.2012 г. (сряда)
Кв. Железник, ул. Младост 19 от 15 до 19 часа

4.10.2012 г. (четвъртък)
Бул. Цар Симеон Велики 200 ( спирка Чайка) от 15 до 19 часа

По време на информационните дни представители на дирекция Жилищна политика, на Проектния мениджър и на Фонда за жилищно обновяване ще са на разположение на гражданите и ще отговорят на всички въпроси на заинтересованите да обновят домовете си.

Много скоро гражданите сами ще усетят ползите от енергийното обновяване на жилищните сгради, което ще им осигури по-добри условия на живот и ще повиши качеството на жизнената среда. Намаляването на разходите за енергия над 50%, удължаването на живота и експлоатационната годност на сградите, както и повишаването на цената на имотите са само част от предимствата на проекта., допълни Десислава Йорданова, директор на дирекция Жилищна политика в МРРБ.

За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност, както и разходите за проектните мениджъри.

Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция.

Основните критерии, на които трябва да отговаря сградата, са: да е многофамилна жилищна сграда и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища и която е с 6 или повече обособени самостоятелни обекти с жилищно предназначение съответно на 3 и повече етажа; сградата да е проектирана преди 26 април 1999 г.; сградата да се намира в град Стара Загора.

Проект BG161РО001-1.2.01-0001 Енергийно обновяване на българските домове се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България. Бенефициент по проекта е дирекция Жилищна политика в МРРБ. В рамките на проекта ще бъдат организирани четири информационни кампании – една през 2012 г., две през 2013 г. и една през 2014 г.

Още новини