Начало Новини Актуално В Стара Загора стартира информационна кампания по проект Енергийно обновяване на българските домове

В Стара Загора стартира информационна кампания по проект Енергийно обновяване на българските домове

Актуално

Стара Загора информационна кампания проект енергийно обновление жилищаМинистерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за втора поредна година стартира информационна кампания по проект Енергийно обновяване на българските домове, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП Регионално развитие, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Пресконференция по проекта ще се състои на 29 май (сряда) от 10,00 часа в зала 2 на Община Стара Загора.

Участие в нея ще вземат представители на дирекция Жилищна политика в МРРБ, на Община Стара Загора, както и представители на Проектния мениджър за района и на Фонда за жилищно обновяване.

В рамките на пресконференцията ще бъдат представени и информационните дни, които ще се проведат в периода 29 май -1 юни 2013 г. на бул. Цар Симеон Велики 107 (пред Община Стара Загора) от 16,00 до 19,30 часа.

В пролетната информационна кампания ще се проведат и срещи с управители на етажната собственост, на която ще се даде отговор на въпроси и казуси, свързани с участието на собствениците в проекта и всяка допълнителна информация, интересуваща лицата. Срещите ще се проведат както следва:

  • 29.05.2013 г. (сряда) в залата на СОУ Железник, от 18,00 часа
  • 30.05.2013 г. (четвъртък) в зала П.Р.Славейков от 18,00 часа
  • 31.05.2013 г. (петък) в зала П.Р.Славейков от 18,00 часа

Целта на информационните дни е повече граждани да се запознаят с предимствата и възможностите на проекта. Стремежът е администрацията да отиде при гражданите, да им представи проекта и да отговори на всичките им въпроси. Експертите на МРРБ ще бъдат на разположение през целия период на проекта, ще подпомагат и консултират желаещите на всеки етап от прилагането му.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е увеличен и собствениците на жилища във всяка одобрена за финансиране сграда вече ще получат безвъзмездно 75% от стойността на дейностите, необходими за енергийното й обновяване. Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност се покриват напълно от безвъзмездната финансова помощ по проекта. Промяната няма да се отрази на броя на планираните за обновяване сгради. Индикативните бюджети на всички одобрени до момента сгради ще бъдат актуализирани съгласно новото разпределение на финансирането – 75% безвъзмездна финансова помощ, 25% самоучастие на собствениците.

Информационните дни по проекта ще се проведат в периода 16.04. – 30.06.2013 г. в общо 36 града. Във всеки един от градове ще бъде разположен информационен кът, в рамките на който хората ще имат възможност да получат детайлна информация и да бъдат консултирани от експерти във връзка с кандидатстването по проекта.

Към 21 май 2013 г. са подадени 211 заявления за интерес и подкрепа по проекта от общо 30 града, 115 от тях са одобрени и 16 са отхвърлени, поради недопустимост на сградите. Само в 6 града няма подадени заявления - Велинград, Ловеч, Силистра, Петрич, Търговище и Ямбол.

Най-много са подадените заявления в София – 59, следват Пловдив - 15, Бургас-14, Благоевград и Варна – 13, Смолян – 12, Хасково – 10. Общо по райони заявленията са, както следва: Североизточен район - 24; Северозападен – 11, Северен централен – 18, Югозападен – 27, Югоизточен – 23, Южен централен – 49.

Допълнителна информация

Проект BG161РО001-1.2.01-0001 Енергийно обновяване на българските домове се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България. Бенефициент по проекта е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, дирекция Жилищна политика. В рамките на проекта ще бъдат организирани четири информационни кампании – една през 2012 г., две през 2013 г. и една през 2014 г.

Още новини