Начало Новини Актуално В Стара Загора се въвеждат мерки за ограничаване на шума и спазване на обществения ред

В Стара Загора се въвеждат мерки за ограничаване на шума и спазване на обществения ред

Актуално

заседание Общински съвет - Стара Загора

Общинските съветници в Стара Загора приеха на първо четене Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Стара Загора, Правилника за устройството и дейността на Художествената галерия и Наредбата за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в община Стара Загора. 

Промените в последната са във връзка със зачестилите сигнали за нарушаване на тишината на обществени места. Повечето от сигналите и жалбите са с податели, които живеят в близост до квартал Лозенец или такива в режим на етажна собственост със собственици, ползватели или обитатели на търговски обекти. Кметът ще предложи на съветниците да се доразвие действащата уредба по отношение забраната за високи нива на шум в жилищните сгради, в близост до тях и на обществени места, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Предвижда се забрана на викането, пеенето и шумния говор, както и използването на музикални инструменти, озвучителни системи и други електронни устройства на открито в частни имоти, както и в такива публична и частна общинска собственост, смущаващи обществения ред и спокойствието на обитателите на околните жилищни сгради за времето на цялото денонощие.

Новото в наредбата е, че ако след констатиране на нарушение при използване на озвучителна уредба или музикален инструмент, нарушителят не изпълни разпореждането на контролния орган да преустанови използването им, те се изземват със съставянето на констативен протокол.

Свиренето на музикални инструменти и пеенето в жилищни сгради, репетиране, преподаване и музициране се разрешава в работни дни от седмицата от 08:00 до 14:00 часа и от 16:00 до 22:00 часа, а в почивните дни (събота и неделя) от 09:00 до 13:00 ч. и от 16:30 до 21:00 часа, след изрично дадено съгласие от засегнатите собственици, ползватели или обитатели.

Съветниците подкрепиха единодушно предложението на кмета за предоставяне на колективна награда от 20 000 лева на Районния център по трансфузионна хематология Стара Загора и го упълномощиха да започне преговори с Министерството на отбраната, за безвъзмездно придобиване право на собственост върху имот, с цел изграждане на Многофункционална спортна зала, зони за отдих, атракциони и спорт, в района на бившите артилерийски казарми. Теренът е с площ 90 269.13 кв. м. За този терен е изготвен идеен проект от арх. Жеко Тилев, който е проектирал и софийската зала Арена Армеец, обясни кметът Живко Тодоров. По думите му проектът е необходим, за да се търси финансиране за реализацията му .

Общинският съвет прие предложението на кмета на Община Стара Загора да обяви за частна общинска собственост поземлен имот с площ 1 607 кв.м, но отхвърли частта му, с която имотът се дарява на Старозагорската митрополия.

Предложението на Живко Тодоров е във връзка с молба на митрополията за безвъзмездно придобиване в собственост на терена, върху който е построен храм Св. Николай, заедно с цялата му прилежаща територия, представляваща оградения църковен двор в границите, които той е имал преди разрушаването на оградата през седемдесетте години на миналия век, с оглед възстановяване на съществувалата ограда. Като мотив от митрополията изтъкват факта, че от изграждането на храма до днес, имотът се ползва единствено и само за нуждите на Старозагорската митрополия. Дори и след направеното прегласуване, даряването на имота не събра необходимата подкрепа с квалифицирано мнозинство от присъстващите в залата.

Община Стара Загора е финансово стабилна, за това свидетелства и повишаването на кредитния рейтинг на ВВ+ със стабилна перспектива, каза по време на дебатите председателят на групата общински съветници от ГЕРБ Пламен Йорданов, председател на ПК по финанси и бюджет. Според него изпълнението на бюджета за деветмесечието отразява приоритетите и дейностите на общинското ръководство. По думите на Диян Димитров от същата комисия, консервативната финансова политика на общината тепърва ще дава резултати. Годината ще завърши с преходен остатък от 6 млн. лв. за общинската хазна, стана ясно още по време на дебатите в залата. Съветниците гласуваха предложената от кмета информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към края на третото тримесечие на годината.

В дневния ред бяха внесени три допълнителни предложения. Залата подкрепи предложението на кмета за даване на съгласие за кандидатстване в партньорство с Бургас, Плевен и Варна в проект за закупуване на подвижен тролейбусен състав за обществения градски транспорт.

Прието бе и предложението на общинския съветник Тихомир Томов за режима на паркиране в „зелената зона, да бъде валиден в работни дни от 8,00 часа до 18,00 часа, каквото предложение за Наредба има и общинската администрация. По време на дебати, във връзка с въведеното от понеделник разширение на „зелената зона по централния булевард, зам.-кметът Йордан Николов съобщи, че през следващата година ще започне обновяване на улиците в централната градска част, което ще включва асфалтовото покритие и нови бордюри.

Третото предложение на д-р Даниела Памукова от Синята коалиция за приемане на спешни мерки, във връзка с влошаването на качеството на атмосферния въздух в Стара Загора през последния месец, не беше подкрепено от залата.

Още новини