Начало Новини Актуално В Стара Загора се учреди Регионална Екоплатформа

В Стара Загора се учреди Регионална Екоплатформа

Актуално

Представители на бизнеса, на държавни институции, на местните власти и на неправителствени организации в Стара Загора учредиха Регионална Екоплатформа. Тя е резултат от дългогодишната работа на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, в партньорство с Гражданско обединение – Стара Загора и други организации и институции в региона, насочена към решаване на проблемите на екологията, енергийната ефективност и опазване на околната среда. Тези усилия доведоха до приемането на Старозагорска област в Европейската Мрежата на европейските клъстери и региони за екоиновации и инвестиции в екологията ECREIN.


ECREINФокусът на Регионалната Екоплатформа е поставен върху преодоляване на екологичното замърсяване от индустриалните дейности в региона на Стара Загора.

Регионалната Екоплатформа цели основно да насърчи бизнеса към въвеждане на екоиновации, които от една страна ще редуцират разходите на фирмите, а от друга ще бъдат щадящи околната среда. Ще се обмисли и предложение, което да бъде внесено в Общинския съвет на Стара Загора за въвеждане на стимули за предприемачите, които инвестират в екосъоръжения и дейности. Ще се изгради и база данни с фирми, които изкупуват и третират определени отпадъци, за да се избегне тяхното изхвърляне в околната среда.

В рамките на проекта ще се създаде специализиран интернет сайт и ще се издава периодичен бюлетин, съобщи зам.-председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Красимира Соколова, която е ръководител на Регионалната Екоплатформа.
По време на първата пленарна сесия бяха дискутирани конкретни проблеми, като изгаряне на пластмасови бутилки, на стари масла и каучукови изделия, които водят до замърсяване на атмосферния въздух, за които ще се търсят конкретни решения.

За неутрализиране на проблемите ще се разработват проекти, с които ще се кандидатства за финансиране пред ЕК, съобщи председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов. За целта ще се направи подробен анализ на индустриалните източници на замърсяване и ще се набележат конкретни мерки за отстраняването им.
Главният секретар на Областна администрация - Стара Загора Мариана Кръстева предложи усилията на проекта да бъдат насочени към съдействие на малките и средните предприятия, които разполагат с по-малък финансов ресурс.
Председателят на животновъдите в Стара Загора Господин Господинов насочи вниманието на учредителите на Екоплатформата към проблемите на сектора, който представлява. До края на годината животновъдите трябва да разполагат със собствени торохранилища, за да отговорят на европейските изисквания - въпрос, свързан и с опазването на околната среда.

ecrein-network.jpgЦелите на Регионалната екоплатформа съвпадат с целите на областната и общинските стратегии за развитие. Тя може да служи като инструмент в работата на местните власти за разработване на политики, стратегии и за изпълнението на конкретни дейности, които съществено да подобрят екологичната обстановка и привлекателността на региона.

Европейската Мрежата на европейските клъстери и региони за екоиновации и инвестиции в екологията ECREIN e създадена през 2006 година от европейските региони Рон Алп и Ил дьо Франс (Франция), Андалусия (Испания), Баден Вюртенберг (Германия), Ломбардия (Италия), Малополска (Полша), а през 2010 г. към нея се присъединяват още 7 региона - Упсала (Швеция), Уест Мидланд (Англия), Намюр (Белгия), Галисия (Испания), Букурещ (Румъния), и Стара Загора (България). Асоциация на Европейските региони в Страсбург осигурява контактите и популяризирането на дейността на мрежата ECREIN сред своите 250 членуващи региони в 33 страни. Дейността на мрежата е подкрепена от INTERREG IVC - програма на Европейския съюз, подпомагаща развитието на регионите чрез междурегионално сътрудничество и обмен на опит с цел разработване на ефективни политики, стопанска модернизация и повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика.

 

ECREIN

ECREIN

ECREIN

* * *

Проведоха първа сесия на Регионална екоплатформа

Областният управител Йордан Николов откри на 25 юни в Конферентната зала на Областна администрация - Стара Загора Първата сесия на Регионалната екоплатформа. Целта е да се определят екологичните проблеми, причинени от индустриалната дейност, върху които Регионалната екоплатформа да съсредоточи усилията си, да определи целите и стратегията за постигането им.

За мен, не само като областен управител, а и като човек, който живее и работи в този град, е изключително важно да бъде подобрена екологичната обстановка и привлекателността на региона, като добро място за живеене и инвестиции каза при откриването Йордан Николов. Той припомни, че най-новият проект, който подготвя областната администрация, е посветен на енергийната ефективност и целта му е разработването на областна карта за обследване на сградите в областта, което ще даде възможност на общините да кандидатстват за финансиране на проекти в сферата на зелената енергия. Това е шанс за регионите чрез проекти за постигането на устойчива енергийна ефективност, да се създават и работни места, подчерта областният управител, пише вестник Национална бизнес поща.

От няколко години Търговско-промишлена палата - Стара Загора, в партньорство с Гражданско обединение-Стара Загора и други организации и институции в региона, работи целенасочено по проблемите на екологията, енергийната ефективност и опазване на околната среда. Тези усилия доведоха до приемането на Старозагорска област в Европейската мрежа на европейските клъстери и региони за екоиновации и инвестиции в екологията ECREIN, каза председателят на ТПП - Стара Загора Олег Стоилов.
Следвайки опита на ECREIN регионите, в Стара Загора се създава Регионална екоплатформа (РЕП), чиято основна цел е да допринесе за устойчиво развитие на региона като едно добро място за живеене, работа и отдих чрез действия, насочени към намаляване на индустриалното замърсяване.

Още новини