Начало Новини Актуално В Стара Загора се проведе учение за реакция при замърсяване с опасни химични вещества

В Стара Загора се проведе учение за реакция при замърсяване с опасни химични вещества

Актуално
усилия

Органите за управление при кризи на областно и общинско ниво в Стара Загора демонстрираха практическата си готовност за организиране и провеждане на спасителни и аварийно-възстановителни работи при възникване на замърсяване с опасни химични вещества.

В учението бяха проверени и усъвършенствани процедурите и механизмите за взаимодействие между органите за координация на спасителните и неотложни аварийно-спасителни работи на областно и общинско ниво, с частите и екипите на Единната спасителна система при замърсяване с опасни химически вещества. В него взеха участие Щабът за координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи на областния управител; щабовете за координация на общинско ниво; сили и средства на МВР (в това число - ОДМВР, Областно управление "Гражданска защита", "Пожарна безопасност и спасяване", РУ "Полиция" и РУ "Транспортна полиция"); Център за спешна медицинска помощ; Регионален център по здравеопазване, РИОКОЗ, РИОСВ, модулното формирование на Втора тунджанска лекопехотна бригада, ЖП – гара Стара Загора и др., съобщиха от пресцентъра на ВМР в Стара Загора.

В практическа тренировка със симулиране на реална ситуация на химическо замърсяване, силите на Единната спасителна система демонстрираха готовността на техническите и човешките си ресурси и организационно управленския си капацитет за осъществяване на координирани неотложни действия при химическа авария.
Според сценария на учението, в 9 часа днес на тел. 112 е получено съобщение за изтичане на амоняк в района на товарна гара Стара Загора. При извършената проверка на място е установено, че от товарен автомобил, превозващ скрап по моста на бул. "Патриарх Евтимий", е паднало парче метал и е пробило една от последните цистерни на товарен влак. Цистерната е превозвала 34 тона амоняк и в резултат на пробива от нея изтичат амонячни пари, които са токсични и взривоопасни. Районът на инцидента е отцепен от патрули на Районно управление "Транспортна полиция" и Районно управление "Полиция" – Стара Загора, които насочват преминаващите през зоната на инцидента в безопасно направление. Според извършените замервания от екипите на Областно управление "Гражданска защита" са констатирани завишени концентрации на амоняк в района. Установена е и основната посока на разпространение на токсичния облак – в посока запад към ЖП-гара и Станционната градина. Свикан е Щабът за координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи на областния управител, който прави експресен анализ и прогноза за развитие на обстановката. Определена е зоната на разпространение на амонячните пари - в радиус до 1000 м от мястото на инцидента.

Ръководителите на звената от Единната спасителна система докладват готовността си за действие, мероприятията за незабавно провеждане и задачите, които ще изпълняват в хода на аварийно-спасителните дейности.

Въз основа на предложените варианти областният управител взема решение за използване на звената от Единната спасителна система и разпорежда на ръководителите им да започнат изпълнение на мероприятията. По решение на Щаба за координация на областния управител са предприети оповестяване и извеждане на населението от прогнозираната зона на разпространение на токсичните изпарения. Изпратени са съобщения до медиите, чрез които на гражданите се предоставя информация за съществуващия риск и за препоръчителните действия. Временно е преустановено движението по две от основните улици в застрашената зона и е прекъснато електрозахранването в района на товарната гара, за да се осигури безопасното провеждане на неотложните спасителни и аварийно-възстановителни работи. За ограничаване разпространението на амонячните пари и намаляване концентрацията им място екипи на РУ "Пожарна безопасност" и спасяване" правят "водна завеса", с която се осигуряват и условия за работа на спасителните екипи. Едновременно с това служители на областно управление "Гражданска защита" започват тампониране на пробойната. По решение на Щаба за координация на областния управител е приведено в действие и Модулното формирование за действие при промишлени аварии на Втора лекопехотна бригада – Стара Загора. Химически разузнавателни групи на въоръжените сили и аварийно химически автомобил на Гражданска защита провеждат детайлно разузнаване за концентрацията и разпространението на вредните вещества и обозначават засегнатия район. В хода на разузнаването в намиращ се в близост промишлен обект са открити петима "обгазени". След извеждането им от рисковата зона, гражданите са предадени на екипите на ЦСМП за оказване на медицинска помощ. Устроен е химически наблюдателен пункт за събиране на информация за развитието на метеорологичната обстановка и разпространението на токсичните пари. Информацията е предавана на изградения временен пункт за управление и на областния управител.

В 10.45 часа изтичането на амонячни пари е спряно, чрез тампониране на пробитата цистерна от спасителен екип на "Гражданска защита". Районът на разлива е обработен с 10 % разтвор на оцетна киселина, като същевременно продължават действията на пожарната за ограничаване разпространението на токсичния облак чрез водна завеса. Организирано е прехвърлянето на останалото количество амоняк от разхерметизирания съд в стандартна цистерна. На медиите е предоставена информация за резултатите от действията на силите на Единната спасителна система, за препоръчителните срокове и предпазни мерки при завръщане на гражданите в засегнатия район.

За пострадалите и екипите на Единната спасителна система е осигурена медицинска помощ и психологическа подкрепа. На мястото на инцидента е изпратена дежурна оперативно-следствена група от РУ "Полиция" за извършване на оглед, установяване на щетите и разследване на причините и отговорността за възникналия инцидент. След края на учението областният управител Йордан Николов благодари на участвалите състави: "Надявам се, че всички тук се убедихме във вашия професионализъм. Сигурен съм, че ако това се случи наистина, ще можем със съвместни усилия да се справим със ситуацията. По-добре е, разбира се, подобни аварии изобщо да не се допускат."

учение учение, Стара Загора учение, химия Стара Загора

Още новини