Начало Новини Актуално В Стара Загора се проведе работен семинар на тема Как да наемем на работа чужденци от трети страни

В Стара Загора се проведе работен семинар на тема Как да наемем на работа чужденци от трети страни

Актуално

Как да наемем на работа чужденци от трети страниНа 29 януари в Дирекция Бюрото по труда (ДБТ) - Стара Загора се проведе семинар на тема Как да наемем на работа чужденци от трети страни, организиран от Търговско-промишлена палата - Стара Загора по проект ERIAS - Европейска схема за интегриране на бежанци.

Участие в семинара взеха над 50 представители на фирми от региона, организации и заинтересовани лица. Те се запознаха с дейностите на ERIAS -Европейска схема за интеграция на хора от трети страни на европейския пазар на труда. 

Г-н Олег Стоилов, председател на УС на ТПП - Стара Загора и г-н Любен Георгиев, директор на ДБТ - Стара Загора приветстваха участниците в семинара и подчертаха проблемите на работодателите при намирането на специалисти и работници, представиха нуждите на бизнеса от разясняване на възможностите за намиране на работна сила сред чужденците и изразиха мнение, че изграждането на сътрудничество между институциите и бизнеса, заедно с реализацията на дейностите по проект ERIAS в България ще мотивират работодателите да наемат чужденци от трети страни.

Светослава Павлова, експерт по проекта, представи неговите цели, партньорски страни и организации, очаквани резултати.Основните цели и дейности по проект ERIAS са:

  • повишаване на осведомеността на организациите в полза на бизнеса относно необходимостта и ползите от ранното включване на гражданите на трети страни в пазара на труда;
  • обучения на граждани на трети страни в София, Хасково и Стара Загора по български език, предприемачество и възможностите за наемане на работа в България;
  • услуги по консултиране и подкрепа на граждани на трети страни при стартиране на бизнес в България;
  • насърчаване на по-тясно сътрудничество между заинтересованите страни от различни сфери.

Нормативната уредба за заетост на чужденци, основните видове разрешения за достъп до пазара на труда на чужденци от Агенцията по заетостта, процедурите за предоставяне на разрешение за достъп до пазара на труда,срокове и необходимите документи за деклариране на заетост на граждани на трети държави бяха представени в детайли от г-жа Жулиета Върлякова, от ДБТ - Стара Загора.Представиха се и възможностите за работодатели, които предлага програма EURES, като целта е да се стимулира завръщането на българи от чужбина.

В панела от презентатори участваха още:

  • Г-н Севдалин Грозев, Началник на Група Миграция към ОДМВР Стара Загора. Той представи необходимите документи за издаване от органите на МВнР на виза тип D за влизане в страната с цел работа, издаване на разрешение за пребиваване от Дирекция Миграция на МВР за срока на разрешението за достъп до пазара на труда, издаване на документи за самоличност на чужденци и други важни моменти.
  • Г-н Стоян Бояджиев, Директор на дирекция Обслужване на клиентив НАП Стара Загора, изясни процедурата за необходимата задължителна регистрация на чужденец в НАП и други важни моменти по темата.
  • Г-н Йордан Йорданов, н-к Правен отдел Дирекция Областна инспекция по труда - Стара Загора представи контролните функции на Инспекцията при извършването на проверки за спазване на законоустановения ред за полагане на труд от чужденци на територията на Република България. Чужденецът може да полага труд единствено при работодателя, за който има разрешение, и характерът на работата му следва да отговаря на полученото разрешение. Работодателите трябва да знаят, че законът ги задължава да съхраняват нотариално заверено копие от документа за работа и пребиваване на чужденеца през целия период на полагането на труда.
  • Г-жа Мария Бойчева, новоизбраният председател на Клуб на работодателя - Стара Загора, изрази готовността за подкрепа на организацията в процеса на търсене на работна ръка от бизнеса.

Представянето предизвика много въпроси сред участниците и се проведе оживена дискусия, в която беше споделен опита и трудностите на присъстващите представители на бизнеса при наемането на чужденци от трети страни, включително и бежанци. По време на дискусията се роди идеята за организиране на трудова борса с участие на чужденци, вкл. мигранти.

bt 2020 2

bt 2020 3

bt 2020 4

Още новини