Начало Новини Актуално В Стара Загора се налагат санкции за продажба на мляко на открито

В Стара Загора се налагат санкции за продажба на мляко на открито

Актуално

Стара Загора санкции продажба мляко на откритоДва акта и констативни протоколи с предписания са съставили служителите от звено Инспекторат в Община Стара Загора за продажба на прясно мляко от леки автомобили, което е в нарушение на Наредбата за търговия и услуги.

Според нея, на територията на общината предмет на амбулантна търговия не могат да бъдат месо, риба, мляко, птици, продуктите от тях, както и маргарин, хляб, малотрайни сладкарски, кулинарни, хлебни и тестени изделия. Забраната важи още за тютюневи изделия, вино, спиртни напитки, лекарства, медико-санитарни и хигиенни материали, петролни продукти и др. Предвидените в наредбата санкции за физически лица са до 5 000 лeва, съобщиха от пресцентъра.

За седмица са констатирани 12 нарушения по Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Стара Загора. На осем притежатели на домашни кучета в Стара Загора са съставени актове и констативни протоколи с предписания. Пет от нарушенията са за разходка на домашни животни без ветеринарномедицински или административен паспорт, три - за разходка на куче в училища и детски градини, две - за непочистено място след дефекация на животното и две - за разходка на куче на повод по-дълъг от 2 м.

Общо 21 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и 31 констативни протокола са съставили служителите за периода 01.04.2013 - 07.04.2013 г. по време на извършените проверки.

С акт е санкциониран собственик на автосервиз, който въпреки че е бил затворен от служителите предната седмица, отново извършвал ремонтни дейности.
От проверените за ползване на общинска площ 3 търговски обекта на територията на Стара Загора, на един е изготвен акт със съответното предписание в констативен протокол, тъй като собственикът е заплатил в Община Стара Загора ползване на 6 маси, а е поставил 12.

Инспектиращите са установили 6 замърсявания с битови и строителни отпадъци на общински терени. На две лица са направени констативни протоколи с предписания и срокове за почистване.

Четирима граждани, изхвърлили строителни отпадъци до и в контейнери за битови цели, са наказани с актове. Строителните отпадъци следва да се изхвърлят на общинското сметище Мандра баир, след разрешение и платена такса в Община Стара Загора.

През тази седмица са установени пет нарушения за завземане на общинска площ, чрез поставяне на рекламни табла на тротоара. На извършителите са съставени актове и констативни протоколи с предписания за премахване.

Още новини