Начало Новини Актуално В Стара Загора ще се проведе работна среща на тема Пловдивски университет - вашият партньор в иновациите

В Стара Загора ще се проведе работна среща на тема Пловдивски университет - вашият партньор в иновациите

Актуално

Стара Загора работна среща Пловдивски университет - вашият партньор иновацииОфис за технологичен трансфер към Пловдивски университет Паисий Хилендарски организира работна среща на тема Пловдивски университет - вашият партньор в иновациите. Тя ще се проведе на 13 ноември от 10:30 часа в конферентната зала на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

Срещата ще представи новите инвестиции на Пловдивски университет в уникално оборудване за приложна изследователска и развойна дейност и новите структури в университета, целящи да улеснят иновациите и трансфера на технологии. Инвестициите са реализирани с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Ще бъде представен капацитетът на учените, специалистите и студентите от Пловдивски университет за консултации и приложни изследвания при решаване на тесни места в дейността на фирмите в региона, както и собствени разработки на учените, които биха могли да бъдат внедрени в тях.

Пловдивският университет Паисий Хилендарски е член на Регионален академичен център - Пловдив.

Дневен ред

  • Представяне на участниците (5 мин.)
  • Кратка презентация на технологичните възможности, изследователския капацитет и разработки на учените в ключови области – биотехнологии, информатика и телекомуникации, химически изследвания, оптика и лазерна техника, моделиране на технологични процеси (20 мин.)
  • Кратка презентация на структурата на Технологичния център и услугитеq предоставени от Офиса за технологичен трансфер към него (15 мин.)
  • Процедури и условия, при които се реализира сътрудничеството между изследователите, университета и фирмите (10 мин.)
  • Споделяне на опит от страна на фирмите в тяхната иновационна и производствена дейност и техните потребности от експертиза, научно-приложни и развойни услуги
  • Дискусия. Въпроси и отговори.

В рамките на работната среща се предвижда и кафе-пауза.

От страна на Офис за технологичен трансфер, участие ще вземат: доц. Иван Чалъков (ръководител на проекта), София Стефанова (мениджър ТТО), учени с опит в приложните изследвания и иновациите.

Кратко представяне

Пловдивски университет Паисий Хилендарски, като втория най-голям университет в страната, има традиции в научно-приложната и иновационна дейност. До началото на 90-те години повечето катедри от естествено-научните факултети – физика и инженерни науки, химически, биологически, математика и информатика, работят в тясно сътрудническо с големите предприятия в Пловдив и региона в секторите електроника, машиностроене, химическа промишленост, фармация, хранително-вкусова промишленост и биотехнология, и др.

През последните две десетилетия въпреки кризата в индустрията, изчезването на редица структуроопределящи предприятия и ограничените ресурси на университета, част от учените в него продължават своята консултантска и иновационна дейност с частни фирми или приватизирани предприятия. Отчитайки нарасналите възможности на частните фирми и ресурсите в областта на иновациите, достъпни по оперативните програми, от 2011 година ректорското ръководство на университета предприе действия за развитие на институционален капацитет в областта на научно-приложната дейност и иновациите.

Спечелени са три проекта по оперативните програми на Европейския съюз, средствата от които се инвестират в скъпо оборудване в областта на биотехнологиите, информатиката, химията и телекомуникациите с цел осъществяване на приложни изследвания и създаване и внедряване на иновации. От декември 2012 година към Пловдивски университет е изграден Технологичен център Екотехнологии 21 с Офис за технологичен трансфер (ТТО), който координира иновационната и научно-приложната дейност. В ход е изграждането на иновационен инкубатор, който ще подкрепи стартиращи фирми на учени и преподаватели в университета.

 

Още новини