Начало Новини Актуално В Стара Загора ще се проведе обучение за повишаване на експортния потенциал на българските малки и средни предприятия

В Стара Загора ще се проведе обучение за повишаване на експортния потенциал на българските малки и средни предприятия

Актуално
въвеждащи обучения за МСП

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД БенчМарк – БИФ организират серия въвеждащи обучения и информационни семинари за повишаване на експортния потенциал на българските МСП. Те ще се проведат в градовете Монтана, Търговище, Шумен, Враца, Ловеч, Стара Загора, Силистра, Добрич, Ямбол, Варна, Бургас, Плевен, Русе.

Въвеждащото обучение в Стара Загора ще бъде на 23 октомври от 10,00 часа, в конферентната зала на хотел Сити. Крайният срок за регистрация е 19 октомври. Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.

Въвеждащите обучения на тема Готова ли е вашата фирма да осъществява износ? са насочени към фирми, които нямат експортен опит. Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари. Представителите на българските МСП ще получат подробна информация за оценка на експортния потенциал на фирмата, особености и специфични рискове на външните пазари, идентифициране на целеви продукти и пазари, технология на външнотърговската сделка и др.

Учебните програми са публикувани на интернет страниците на ДЗЗД БенчМарк – БИФ и ИАНМСМ.

Желаещите да участват в обученията/семинарите следва да се регистрират на интернет страницата на БенчМарк – БИФ, рубрика Финансово консултиране, подрубрика Обучения/семинари.

Въвеждащите обучения и информационните семинари се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.

Още новини