Начало Новини Актуално В Стара Загора ще се проведе Информационен ден по проект Ново начало - от образованието към заетостта

В Стара Загора ще се проведе Информационен ден по проект Ново начало - от образованието към заетостта

Актуално
Загорка

Агенцията по заетостта организира в Стара Загора Информационен ден по проект Ново начало - от образованието към заетостта, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, схема Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж. Информационният ден ще се проведе на 23 юни, от 11,00 часа в Център Работа в сградата на Министерството на труда и социалната политика в Стара Загора, на ул. Стефан Караджа 8.

В проекта могат да участват работодатели, които разкриват работни места във всички сфери на икономиката, с изключение на осъществяващи дейности в селското, горското и рибното стопанство.

В проекта не могат да участват работодатели - представители на държавните и общинските администрации, както и представители на структури на съдебната власт.

За допълнителна информация - МТСП - Стара Загора, стая 106 и 112, телефони: 042/ 697560, 697546, 697545, 697548, 0882/824767.

Още новини