Начало Новини Актуално В Стара Загора ще има градинки за разходка на кучета

В Стара Загора ще има градинки за разходка на кучета

Актуално
Куче

Новата Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, влиза в сила от 1 юни 2012 г. Това решиха с единодушие общинските съветници по време на осмото редовно заседание на Общински съвет – Стара Загора, което се проведе на 26 април. Санкциите по неизпълнението й започват от 50 и стигат до 2 000 лева.

За нарушенията по Наредбата на виновните лица ще се налага административно наказание глоба, а на едноличен търговец или юридическо лице — имуществена санкция, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Повечето от гласуваните промени са в резултат на постъпилите многобройни жалби и сигнали на граждани в община Стара Загора, касаещи бездомни и домашни кучета и котки, местата за разхождане на домашните любимци, техният брой и др.

В едномесечен срок от приемането на Наредбата ще бъде внесено предложение за обособяване на райони и площи, за разходка и занимание на животните компаньони. Местоположението на съответните площи ще се приема от Общинския съвет, в приложение, което ще е неразделна част от Наредбата. Определените места ще се обозначават на входа и на изхода, ще бъдат осигурени и контейнери за изхвърляне на животински отпадъци. Отстоянието ще е не по-малко от 20 м от съществуващите детски и спортни площадки. При нарушение от страна на водача на кучето глобата е до 200 лв.

При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиването му, собственикът на кучето е длъжен да го регистрира при ветеринарен лекар, като при неспазване санкцията е от 50 до 200 лева. 
В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът трябва да го регистрира в общината по постоянен адрес, след което на животното се издава административен паспорт по образец. 

За притежаване на куче, всяка година до 31 март, се заплаща такса определена в Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора. Ако стопанинът не направи това в срок, санкцията е от 20 до1000 лв.

Таксата не се заплаща за куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране. Освобождават се също така от такса собствениците на кучета на инвалиди, служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка, в Българския червен кръст, както и четириноги използвани за опитни цели, кастрирани и ловни кучета.

Собствениците са длъжни при извеждането на кучетата да носят в себе си административния паспорт и да го представят за проверка на общинските органи, да не ги изоставят, а когато не могат да ги отглеждат, да ги предават в общинския кастрационен център по условия и ред, предвидени в правилника за дейността му.

Предвидени са глоби и за онези, които разхождат животни компаньони на територията на детски ясли и градини, детски и спортни площадки, и училища, в дворовете на здравни заведения, междублоковите пространства и др.
Куче без нашийник и повод, не придружавано от собственика си, се счита за безстопанствено и ще бъде прибирано от служителите на Общинския приют за безстопанствени кучета.

Нарушителите, които предлагат и поставят храна и хранителни отпадъци на безстопанствени кучета и котки на обществени места, ще се налагат глоби до 300 лева.

Още новини