Начало Новини Актуално В Стара Загора ще бъде представен проект Енергийно обновяване на българските домове

В Стара Загора ще бъде представен проект Енергийно обновяване на българските домове

Актуално
Саниране

На 10 май (четвъртък) зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, ръководителят на управляващия орган на Оперативна програма Регионално развитие Деница Николова и директорът на дирекция Жилищна политика в МРРБ Десислава Йорданова, ще представят в Стара Загора проект Енергийно обновяване на българските домове.

Презентацията ще се състои от 14,30 часа пред сградата на Община Стара Загора, съобщиха от пресцентъра.
Жителите на града и представителите на медиите ще могат да задават своите въпроси, относно възможностите за обновяване и саниране на жилищните сгради със средства от еврофондовете, и да получат съответните отговори от зам.-министър Николай Нанков и неговия екип.

След презентацията зам.-министър Нанков и кметът на Стара Загора Живко Тодоров ще направят инспекция на изпълнението на проекта за квартал Железник.

Проект Енергийно обновяване на българските домове се финансира по схема BG161PO001/1.2-01/2011 Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради от Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г.

Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ.

За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 50% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция.

Положително ще бъдат оценени всички сгради, отговарящи на критериите за допустимост, и ще получат одобрение за получаване на финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по реда на заявяване и до изчерпване на наличния публичен финансов ресурс.

Още новини