Начало Новини Актуално В Стара Загора събират бракувани коли срещу заплащане

В Стара Загора събират бракувани коли срещу заплащане

Актуално
ЕкобатериОбщина Стара Загора подписа договори с фирмите Екобатери АД, Елтехресурс АД и Екобулкар АД за разделно събиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и бракувани моторни превозни средства. Подизпълнител е Макметал Холдинг АД. За инициативите на екодружествата в Стара Загора съдейства и Търговско-промишлена палата.

На територията на общината започна поставянето на 160 специално обозначени за целта контейнери, в които хората да изхвърлят ненужните батерии. Контейнери ще има в общински сгради, търговски обекти и в училищата, за да се възпитат децата в отговорно поведение спрямо природата.
След това батериите ще бъдат транспортирани извън България, защото у нас все още няма инсталации за тяхното рециклиране.

Старите батерии са опасен отпадък, който трябва да се събира и съхранява в определени за целта контейнери. Ако негодни батерии и акумулатори бъдат изхвърлени с контейнерите за битови отпадъци, те ще попаднат в природата и ще отделят в почвата и водите тежки метали, обясни Александър Яврийски, изпълнителен директор на Екобатери АД.

Съвместно с общината ще се организират кампании по събиране на негодни за употреба моторни-превозни средства, които са оставени по тротоарите, затрудняват движението и придават неприятен вид. Ако собственикът откаже да съдейства ще се пристъпи към принудително изземане.
Добросъвестните стопани на бракувани автомобили не само ще се освободят от ненужното бреме, но и ще получат финансов стимул.

Елтехресурс е фирмата, която ще събира негодно за употреба електрическо и електронно оборудване за своя сметка, като по този начин ще спестява време и средства на собствениците.
Мобилни екипи ще ходят по заявка до дома или офиса и ще събират уредите. Става въпрос не само за кухненски уреди, но и за стари телевизори, компютри и монитори, които ако бъдат изхвърлени нерегламентирано, също отделят вредни вещества.

Телефоните, на които желаещите в Стара Загора да се освободят от негодно електрическо и електронно оборудване, са 042/ 64 60 23 и 0887 77 19 73. Екипите, които събират уредите са от Сплав комерс и задължително са с обозначително облекло.

Още новини