Начало Новини Актуално В Стара Загора разкриват специалност Възобновяеми енергийни източници

В Стара Загора разкриват специалност Възобновяеми енергийни източници

Актуално
Специалност ВЕИ в Стара Загора

Областната комисия по заетост под председателството на заместник-областния управител на Стара Загора Галина Стоянова днес прие предложението за Държавния план-прием за област Стара Загора за 2011-2012 г., съобщиха от пресцентъра на областна администрация.

Проектът за държавния план-прием на държавните и общински професионални гимназии, професионални училища, паралелките за професионално обучение в специални училища за учебната 2011/2012 година представи началникът на Регионалния инспекторат по образованието Стефан Чергев.
Предложението за утвърждаване от Министъра на образованието, младежта и науката включва общо 96 професионални паралелки. Предложено е разкриването на 2 нови специалности в училища, които ще провеждат за първи път обучение по тях. Това са: - професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници” от направление „Електротехника и енергетика” в ПГ по механотехника и транспорт ”Н.Й.Вапцаров”, Стара Загора
- професия „Икономист”, специалност „Икономика и мениджмънт” от направление „Администрация и управление” в ПГ по лека промишленост и туризъм, Казанлък.
Проектът на РИО-Стара Загора е изготвен в съответствие с изискванията на  действащата нормативна и поднормативна уредба в системата на народната просвета . Съставен е нa основание  предложенията на директорите на училища и е съобразен с броя на завършващите ученици в областта. За първи път Регионалният инспекторат по образованието предложи т.нар. „защитени професии”, които са дефицитни на регионалния трудов пазар и са съобразени с нуждите на общините. Стефан Чергев предложи за „защитени професии” да бъдат обявени „машинен техник” – специалност „Технология на машиностроенето”, „Машини и системи с ЦПУ”; „техник на енергийни съоръжения и инсталации” – специалност „Топлоенергетика” и „техник на селскостопанска техника” – специалност „Механизация на селското стопанство”.
Заместник областният управител Галина Стоянова предложи  на следващо заседание бъде изяснена необходимостта от специалисти и професионално обучение в областта за целта от РИО ще бъде подготвен анализ на реализирания прием и отпадналите ученици. Бюрата по труда ще подготвят информация за търсените специалности в региона и програмите заетост. От работодателските организации се очаква да представят данни за нуждите на бизнеса от работна ръка в региона. Очаква се следващото заседание на комисията да бъде свикано след два месеца.
В заседанието участваха ресорни заместник-кметове, експерти на РИО, шефове на общинските отдели „Образование”, шефовете на Бюрата по труда от региона, представители на работодателски организации, синдикатите и Териториалното статистическо бюро.

Още новини