Начало Новини Актуално В Стара Загора расте коефициентът на заетост

В Стара Загора расте коефициентът на заетост

Актуално
1НСИ221118През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 147.8 хил., от които 80.5 хил. са мъже и 67.3 хил. са жени, сочат данните на Териториално статистическо бюро Югоизток.
Коефициентът на заетост в областта е 54.8% (при 53.3% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 0.2 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 62.4%, а при жените - 47.7%.
През третото тримесечие на 2018 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 143.9 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 72.1% (77.3% за мъжете и 66.8% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група намалява с 0.1 процентни пункта.
Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато,като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.
Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.
Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:
- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.
Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.

Още новини