Начало Новини Актуално В Стара Загора приеха проект на областна здравна карта

В Стара Загора приеха проект на областна здравна карта

Актуално

Проектът за Областна здравна карта, който беше представен от директора на РЦЗ д-р Златина Нанева, е разработен по зададена от МЗ методика. В документа, който съдържа девет приложения и предложение за преструктуриране на лечебните заведения за болнична помощ в областта, са посочени данни за територията, населението на област Стара Загора и за разстоянието между общинските центрове.

Областната комисия за съставяне на Областна здравна карта подписа протокол за приемането на проекта, който ще бъде изпратен в Министерството на здравеопазването. На заседанието, ръководено от областния управител Йордан Николов, присъстваха представители на РЦЗ, РЗОК, РИОКОЗ, РК на Българския лекарски съюз и на Българския зъболекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Националната пациентска организация и на общините Раднево и Чирпан.
Приложенията включват информация за първичната извънболнична помощ - брой на практиките по обща и дентална медицина, минимален и максимален брой пациенти, регистрирани в дадена практика и др. Включена е и информация за специализираната извънболнична медицинска помощ, болничната медицинска помощ - брой на лечебните заведения в областта, брой на болничните легла, специалисти в болничните заведения и др.
Предложението за преструктуриране на лечебните заведения за болнична помощ съдържа конкретни предложения за структурни промени в 18-те многопрофилни болници в областта. За УМБАЛ Стара Загора ЕАД са записани два варианта - чрез предоставяне на помещения от МБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД - Стара Загора за разкриване на структури по инфекциозни болести, психиатрия и родилна зала към АГ клиника, което ще даде възможност за акредитация на Медицинския факултет към Тракийския университет през пролетта на 2011 г. Вторият вариант е преструктуриране на двете лечебни заведение УМБАЛ Стара Загора ЕАД и МБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД - Стара Загора, което ще даде възможност за решаване на тези проблеми.
След дискусия всички членове на комисията са се подписали под протокола. Той ще бъде изпратен в Министерството на здравеопазването. Ако бъде одобрен, документът ще се превърне в част от Националната здравна карта, която трябва да стане факт до края на 2010 година.

Още новини