Начало Новини Актуално В Стара Загора приеха Областна стратегия за социалните услуги

В Стара Загора приеха Областна стратегия за социалните услуги

Актуално
Стара Загора

Стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора за следващите 6 години беше съгласувана и приета на заседание на Областния съвет за развитие, под председателството на областния управител Йордан Николов. В него участва и Венелина Богданова, представител на УНИЦЕФ, съобщиха от пресцентъра на областна администрация.

Областната социална стратегия има за цел да се осигурят  качествени и достъпни социални услуги в oбласт Стара Загора.Тя е разработена въз основа на анализ на потребностите от социални услуги във всяка община на територията на областта и е съобразена с националните приоритети. Стратегията обхваща мерки и услуги, които са необходими за осъществяване на ефективна политика спрямо хората и групите в риск и задава както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на областта.
В стратегията са планирани и нови социални услуги. От следващата година в голяма част от общините трябва да има социални асистенти, домашни помощници и здравни медиатори. В нея е заложено създаването на защитени селища, центрове за настаняване на деца с увреждания, домове за стари хора, център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увредено зрение. В община Стара Загора през следващата година ще започне изграждането на  Превантивно-информационен център за деца, младежи и наркозависими. Предстои отварянето на обществени трапезарии в общините Николаево и Гурково. В община Казанлък е предвидено да се разкрият Дневен център за младежи с увреждания и Център за настаняване от семеен тип. Ще се работи за реализирането на Дневен център за деца с увреждания в община Чирпан и Дом за стари хора в община Гурково. Във всички общини в областта се предвижда изграждането на хосписи.
Социалната стратегия беше подготвена по модел на УНИЦЕФ, реализиран в три пилотни общини.
Финансовата бюджетна рамка на стратегията възлиза на над 111 млн лева, като повече от 82 млн лева са за държавно делегирани дейности, а останалите за местни дейности.

Още новини