Начало Новини Актуално В Стара Загора - пак природен феномен. Озон

В Стара Загора - пак природен феномен. Озон

Актуално

За втори пореден ден вчера Автоматичната измервателна станция на РИОСВ - Стара Загора, дислоцирана на "Зеления клин", отчете наднормени и надпрагови стойности на озон. При праг за информиране от 180 микрограма на куб.м и праг за оповестяване на населението от 240 микрограма на куб.м, вчера замерените стойности бяха: в 6.00 часа - 188.872 микрограма, в 7.00 часа - 231.976 микрограма, в 8.00 часа - 249.516 микрограма, в 9.00 часа - 309.175 микрограма, и в 10.00 часа - 358.373 микрограма на куб.м.

След регистрирането на трите стойности над алармения праг, вчера РИОСВ - Стара Загора, изпрати предупредителни писма до "Гражданска защита", Общинска и Областна администрация за предпазване на населението на града от възможни здравни рискове. На свой ред Община Стара Загора също изпрати до медиите съобщение за случилото се, с молба радиостанциите и местните телевизии да предупреждават по-често населението. Ефектът от разгласата обаче беше незначителен, но не защото електронните медии не си свършиха работата (напротив, свършиха я съвсем професионално), а защото разгласата стана след 10 часа. Тоест докато станция на РИОСВ отчиташе надпраговите стойности на озона, децата от детските градини и ясли играеха навън, а майките с детските колички бяха обсебили пейките по градските градини. Нито една кола, снабдена с високоговорител, не беше пусната в действие. За сметка на това доста граждани се оплакаха от дразнене на очите, а също и от главоболие, пише вестник Старозагорски новини.

"Озонът оказва токсичното си въздействие чрез дихателната система. Той предизвиква възпаление на респираторните органи, намаление на функционалността на белия дроб, съпроводено с ускорено дишане. Токсичността на озона е зависима от нивото на експозиция, пише още в сайта на ИАОС. Краткосрочните остри ефекти започват с дразнене на очите при около 200 микрограма на куб.м, а при по-високи концентрации засягат белия дроб. Епидемиологични проучвания установяват белодробни увреждания при експозиция на деца при концентрация 220 микрограма на куб.м. Промени в белодробните функции се наблюдават и при астматици при експозиция от 160 до 340 микрограма на куб.м", пише в сайта на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС). А в Стара Загора тези стойности ги стигнахме и минахме на 12 и 13 юли.

Кои са причините за наднормения озон?
Прессъобщението на РИОСВ гласи дословно: "Превишенията по показател озон показват косвено проблем в атмосферния въздух и в тази връзка няма оператор или обект замърсител, на който да бъдат изпратени предписания за предприемане на действия. Превишенията по показател озон в приземния атмосферен слой се дължат на неустойчива атмосфера - рязко повишаване на слънчевата активност, повишаване на атмосферното налягането и безветрие."
Според ИАОС озонът не се емитира директно в атмосферата, а се формира от въздействието на азотни оксиди и летливите органични съединения под влиянието на високи температури и слънчева светлина. Данните от Системата за контрол качеството на атмосферния въздух в Стара Загора сочат, че на 12 юли, в часовете, когато са регистрирани три наднормени стойности на озона, има и завишени стойности на азотен диоксид от порядъка на 110-167 микрограма на куб. метър при норма от 200 микрограма. Вчера сутринта обаче замерените стойности на азотен диоксид бяха само между 13 и 26 микрограма. Сиреч, липсва един от елементите за химическата реакция, катализирана от високите температури, за да се произведе наднормен, че и надпрагов озон.
От РИОСВ обаче предупреждават, че наднормено съдържание на озон в атмосферния въздух над Стара Загора се очаква в продължителен период от време. Подобна беше ситуацията и в края на миналата година, когато от 15 ноември до 31 декември в отделни отрязъци бяха замервани наднормени и надпрагови стойности на азотен диоксид. Тогава за основна причина се сочеше природна аномалия, наречена инверсия, съчетана с автомобилния трафик и промишлените предприятия, работещи на газ. Но ако в края на 2009 г. в 1-2 български града бяха замерени няколко наднормени стойности на азотен диоксид, вчера проверката на "Старозагорски новини" установи, че никъде в България няма наднормени стойности на озон. Сиреч, за пореден път Стара Загора се оказва природен феномен.
Тя си има и друго феноменално нещо - полигон "Змейово", най-големият на Балканския полуостров. Но за съжаление станцията на военните не мери озон.

Още новини