Начало Новини Актуално В Стара Загора намаляват приходите от нощувки

В Стара Загора намаляват приходите от нощувки

Актуално
1нощувки2011През септември 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 960, а на леглата - 3 660. В сравнение със септември 2017 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява с 1.9%, докато броят на леглата в тях нараства с 2.2%. Това съобщиха от Териториално статистическо бюро Югоизток.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември в областта, е 31 885, или със 7.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (със 74.1%) и в местата за настаняване с 4 и 5 звезди (с 5.5%), докато в местата за настаняване с 3 звезди нощувките се увеличават със 148.9%.
През септември 2018 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 53.6% от общия брой нощувкина чужди граждани и 12.9% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 31.2% от общия брой нощувките на чужденци и 70.8% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 15.2 и 16.3%.
Пренощувалите лица са 11 802, или с 1.8% по-малко в сравнение със същия месец на 2017 година. От всички пренощували 78.0% са българи, като по-голямата част от тях (50.5%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 4.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 2 602 като 65.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.6 нощувки.
Приходите от нощувки през септември 2018 г. достигат 1 182 025 лв., или със 7.1% по-малко в сравнение със септември 2017 година, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 14.8%, а тези от нощувки на български граждани - с 4.0%.

Още новини