Начало Новини Актуално В Стара Загора бяха представени добри практики и стратегии за управление на промяната

В Стара Загора бяха представени добри практики и стратегии за управление на промяната

Актуално

Стара Загора добри практики стратегии промянаОбластна администрация - Стара Загора беше домакин на семинар с международно участие на тема Добри практики и стратегии за управление на промяната, организиран от Българската стопанска камара в лицето на главния директор Международни организации и програми Бранимир Ханджиев и изпълнителния директор на Стопанска камара - Стара Загора Иван Ленков.

Форумът беше открит от главния секретар на областна администрация Мариана Кръстева. Участие взеха представители и директори на регионални институции.

Акцентът на промяната е това, което става в социално и индустриално отношение, в проблемите, свързани с отделните договаряния и със социалния диалог. Стара Загора е регион, който Българска стопанска камара е избрала от много години като фокус за регионално развитие, в рамките на нашето сътрудничество с Европейската комисия по проблеми, свързани с работодателите, сподели Бранимир Ханджиев.

Себастиан Фройнд от учебния център на икономиката в Мекленбурс – Германия направи презентация за промяната и управлението във фирмата и администрацията, за това как служителите реагират на промените и как по-лесно биха ги приели. Какви подходи трябва да използват ръководителите и кои са основните фактори, които влияят на управлението на промяната, разясни Аксел Шуберт от учебния център на саксонската икономика в Германия. Снежана Славчева, директор Индустриални отношения в Българската стопанска камара разказа за ролята на системите по информиране и консултиране върху индустриалните отношения, като акцентира върху правата и задълженията на работниците, необходимостта от консултиране на служителите и други значими теми, съобщиха от пресцентъра на областна администрация.

Областна администрация Стара Загора, Българската стопанска камара, Стопанска камара – Стара Загора и Търговско-промишлена палата - Стара Загора подписаха споразумение за осъществяване на партньорство по насърчаване и развитие на производството и потреблението за собствени нужди на енергия от ВЕИ. Документът има рамков характер и цели създаването на партньорски взаимоотношения в региона на Стара Загора за поощряване на инициативи в областта на ВЕИ. В споразумението се казва:

Като споделят разбирането за изключителната важност и актуалност на изграждането на инсталации за производство и собствено потребление на енергия от ВЕИ, Областна администрация Стара Загора, Българска стопанска камара, Стопанска камара – Стара Загора и Търговско-промишлена палата – Стара Загора, се договарят за осъществяване на партньорство, насърчаващо създаването и развитието в региона на такива инсталации чрез:

  • Съдействие за изпълнението, актуализацията и развитието на областната и общинските програми за ВЕИ;
  • Насърчаване и подпомагане на фирмите и организациите в региона за успешното кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани по линия на Оперативните програми Конкурентоспособност и Регионални програми, ориентирани към производството и потреблението за собствени нужди на енергия от ВЕИ;
  • Подпомагане на организациите, подписали писма за намерения и предварителни споразумения за изграждане на предприятия за производство на зелена енергия в рамките на проекта GBE F да реализират успешно своите проекти;
  • Популяризиране на резултатите от въведените в действие предприятия за производство на зелена енергия, като най-добри практики, както и насърчаване на фирмите и организациите в региона за активно участие в конкурса по присъждане на европейски отличия на проекти с успешни реализации;
  • Подпомагане за създаването и изпълнението на програми за систематична подготовка на специалисти по монтаж и инсталация на системи за производство на зелена енергия;
  • Подкрепа в развитието на създадените в региона клубове на насърчители, доставчици и потребители на системи за производство и потребление на енергия от ВЕИ за собствени нужди.

Проектът Добри практики и стратегии за управление на промяната се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Още новини