Начало Новини Актуално В средата на октомври ще бъде огласен проекта на плана за разпределение на квоти за емисии на парникови газове

В средата на октомври ще бъде огласен проекта на плана за разпределение на квоти за емисии на парникови газове

Актуално

В проекта на Национален план за разпределение на квоти за емисии на парникови газове за периода 2008 - 2012 година са обсъдени и отразени основните бележки и коментари, получени в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) от различни организации и институции, съобщиха от пресцентъра на министерството. Крайният срок за коментари беше 17 септември 2009 г.

На последното заседание на Междуведомствената работна група, освен участниците от ведомства и браншови организации, като наблюдатели, присъстваха и представители на отделни инсталации, попадащи в обхвата на Европейската схема за търговия с емисии и представители на фирми, които са пряко заинтересовани от разпределението на квотите. По време на срещата членовете на работната група се обединиха около конструктивни решения. Предстоят последни доуточнения в периода между 28 септември и 5 октомври 2009 г. Проектът ще бъде преработен съгласно взетите решения и на 15 октомври 2009 г. отново ще бъде публикуван на страницата на МОСВ за информация на заинтересованите страни. Преработеният план няма да подлежи на обсъждане с трети страни и бележки и становища няма да бъдат взети предвид, освен ако не касаят допуснати технически грешки.
Следващото заседание на Междуведомствената работна група ще се проведе на 20 октомври 2009 г. Очаква се планът да бъде одобрен от работната група и да стартира процедурата за одобрението му и от Министерския съвет.

Планът има за цел участието на страната ни в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове. Той съдържа основните принципи, въз основа на които е извършено разпределението на квотите като общо количество, на ниво сектори и на ниво инсталации. Квотите в него са определени на базата на данни за изпускани от предприятията емисии през периода 2002 - 2004 г., като е взета предвид и прогнозата за ръста на производството им до 2014 г.

Средно около 68,6 млн. на година са квотите, които се разпределят между предприятията, като в тях е включен и студен резерв.

Още новини