Начало Новини Актуално В Раднево ще бъде изграден археологически парк с европейски средства

В Раднево ще бъде изграден археологически парк с европейски средства

Актуално
Раднево

Община Раднево изпълнява договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект Нов живот за миналото по приоритетна ос 3 Устойчиво развитие на туризма на ОП Регионално развитие.
Проектът предвижда изграждането на археологически парк Нов живот за миналото в град Раднево.

Изпълнението му ще включва дейности от различни сектори. В икономически аспект те са насочени към стимулиране на бизнес развитие на региона, посредством оптималното използване на културното наследство.

Проектът е насочен в две направления – облагородяване на територията на община Раднево с изграждането на атрактивна паркова среда, чрез възстановка на разкрито, но вече несъществуващо археологическо наследство от бронзовата епоха 2000 г. пр. Хр. до Средновековието.

Съхраняването и социализацията на това археологическо богатство ще обогати многообразието на местната икономика, чрез развитието на културния туризъм, превръщайки археологическите и историческите паметници и събития, както и природното богатство на района в туристическа атракция, стимулираща развитието на местния бизнес и създаваща нови работни места.

Проектното предложение е на обща стойност 4 160 912 лв., като стойността на безвъзмездната финансова помощ е 3 244 251 лв.

Още новини