Начало Новини Актуално В отчетите на БАН - да се виждат разработките, внедрени от бизнеса

В отчетите на БАН - да се виждат разработките, внедрени от бизнеса

Актуално

БТПП

Българска търговско-промишлена палата (БТПП) участва в Седмото редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН. Новоизбраният председател акад. Стефан Додунеков представи насоките на развитие на Академията в следващите години. Главният секретар на БТПП Васил Тодоров, който е член на Съвета на настоятелите с право на глас, се изказа в полза на продължаването на реформите в Академията.

Очакването ситуацията в системата на науката и институтите, които я развиват, да се успокои, изразено от новото ръководство на БАН, не може да се приеме за вярно, каза Тодоров, съобщиха от пресцентъра на Палатата. В реалната икономика в момента е всичко друго освен спокойно, защото ситуацията в икономиката е доста тежка. В този смисъл, едва ли Академията, която е инструмент за създаване на научно знание и иновации, насочени към подпомагането на развитието на икономиката, може да бъде спокойна.

Тодоров припомни позицията на Палатата, че ще бъде погрешно ако продължи намаляването и преструктурирането на разходите за БАН единствено съобразени с рамките на бюджета, който може да отдели държавата, и средствата по европейските програми. За нас е важно продукта, който излиза от Академията да отива при бизнеса и да повишава неговата конкурентоспособност и това трябва да бъде цел номер едно. Ние от БТПП знаем, че най-трудно е средствата за нови разработки да идват като финансиране от фирмите, но е ясно, че само така могат да се подпомогнат предприемачите.

Като се вгледаме в отчета по изпълнение на Оперативна програма Конкурентоспособност усвояемостта по схемите за технологична модернизация е висока, но по отношение на Приоритетна ос 1, където са иновациите, резултатите са ниски. И това е показателно за ефективността на научната система у нас. В новите отчети на БАН следва освен броя на патентованите научни разработки, да се вижда и броя на разработките с пазарна стойност, които реално са внедрени от бизнеса, каза в заключение Тодоров.

В заседанието на Съвета на настоятелите на БАН участваха проф. Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката и Делян Добрев – министър на икономиката, енергетиката и туризма.

Още новини