Начало Новини Актуално В Опан започна проект за по-топло училище

В Опан започна проект за по-топло училище

Актуално
опан

Община Опан започна изпълнение на проект Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ Христо Ботев - село Опан. В школото се обучават над 100 деца от 13-те населени места в общината. Икономия на енергия, намаляване нивото на вредни емисии, осигуряване на необходимите хигиенни норми за отопляемост и запрашеност.

Това са някои от целите, заложени в проекта, който е с продължителност 24 месеца и ще разполага с бюджет в размер на 329 690 лв.

Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на България.
От тази сума 85% е безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма Регионално развитие и 15% е финансов принос на Община Опан, обяви на пресконференция кметът Минчо Чавдаров.
Над 14 000 лв. са изразходвани от Общината за предпроектно проектиране, изработване на План за енергийна ефективност, а размерът на собственото финансиране за тази година, предвидено по бюджета на Общината, е 7652 лв., уточни Чавдаров.
С изпълнението на дейностите по внедряването на мерките за енергийна ефективност ще се цели още и подобряване на образователната и работната среда, тъй като проектът е насочен, освен към възпитаниците на школото, и към учителите и помощния персонал, към семействата на малчуганите, които го посещават.
Ще се повиши привлекателността на училището, предоставящо интегрирано образование на ученици от ромски произход в етнически смесени класове и ще се намали броят на отпадащите от учебния процес ромски деца.
Цели се също да се намалят различията в качеството на средата и условията на обучение спрямо градските училища.
С проекта ще се създадат условия за постигане на екологичен ефект - спестените емисии от въглероден двуокис ще са 495.41 тона годишно.
При изпълнението на проекта ще се достави и монтира PVC-дограма, ще се постави топлоизолация по външните стени и на покрива. Предстои и боядисване на фасадата.

След старта на проекта предстои провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител за строително-монтажните работи, избор за изпълнител за независим строителен контрол и контрол за безопасност на здравето.
И двете процедури ще се реализират по Наредбата за малки обществени поръчки. Първата трябва да приключи до края на месец май, а втората - до края на април.
Намеренията са основната част от дейностите, които биха пречели на учебния процес, да се свършат през лятото, когато школото е пусто заради ваканцията. Като цяло, строителството трябва да приключи до август 2012 година.

Информация: вестник Новината

Още новини