Начало Новини Актуално В община Стара Загора влизат в сила противопожарни мерки

В община Стара Загора влизат в сила противопожарни мерки

Актуално

община Стара Загора противопожарни меркиПоради настъпването на фенофаза восъчна зрялост в посевите от есенници на територията на община Стара Загора, кметът Живко Тодоров определи със заповед предприемането на мерки за противопожарна безопасност.

Забранява се паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. Забранено е извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи през посочения период. Извършването им се допуска след предварително уведомяване на Районната служба Пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) - Стара Загора, при спазване на изискванията за пожарна безопасност.

Не се допуска паленето на стърнища и други растителни отпадъци, както и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици), съобщиха от пресцентъра на Общината.

Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви, се задължават да извършват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.

Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, се задължават да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

Още новини