Начало Новини Актуално В Областна администрация - Стара Загора ще се проведе работна среща по съвместен проект с Търговско-промишлена палата

В Областна администрация - Стара Загора ще се проведе работна среща по съвместен проект с Търговско-промишлена палата

Актуално

Зам.-областният управител Димитър Драчев ще участва в работна среща по проект Европейско сътрудничество за европейски просперитет, която ще се проведе на 12 март от 13,00 часа в залата на Областна администрация - Стара Загора. Проектът се изпълнява от Търговско-промишлена палата – Стара Загора, в партньорство с Областна администрация - Стара Загора и администрацията на Провинция Терни, Италия.

Той е насочен към обмен на добри практики и развитие на използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в общините от Старозагорска област. Проектът е финансиран по Оперативна програма Регионално развитие и продължава 16 месеца. С реализирането му се цели да се развие междурегионалното партньорство и да се установи сътрудничество между представителите на партньорските организации и експерти, чрез обмен на информация, опит и добри практики за въвеждане на нови подходи и решения в областта на ВЕИ в общините от Старозагорска област.
Очаква се това да подпомогне местните власти при вземането на решения за икономическото развитие на териториите им, въз основа на задълбочени проучвания и анализи за енергийния потенциал на ВЕИ. Целева група са 11-те общини от област Стара Загора (Стара Загора, Мъглиж, Гурково, Николаево, Казанлък, Павел баня, Чирпан, Братя Даскалови, Раднево, Гълъбово и Опан).
Програмата на работната среща предвижда информация за разработения модел за оценка на теоретичния и технически потенциал на възобновяемите източници на енергия – REScan, създадените бази данни с изследваните ВЕИ в общините и изготвените анализи на енергийния потенциал на отделните видове  ВЕИ във всяка община. Включена е информация за  разработването на общински програми за насърчаване използването на ВЕИ и за създаването на бази данни за потенциални инвестиционни проекти в областта на ВЕИ. Ще бъде предоставена информация за инвестиционни интереси и източници на финансиране на проекти в сферата на ВЕИ, както и за създаването на ефективни публично-частни партньорства за реализацията им.

Още новини