Начало Новини Актуално В Мини Марица-изток спряха добива на въглища заради водата

В Мини Марица-изток спряха добива на въглища заради водата

Актуално

Заради влошените метеорологични условия и обилните валежи от над 80 литра на кв. метър, паднали на територията на Източномаришкия въглищен басейн през последното денонощие, вчера сутринта е спряно въглеподаването от трите рудника на Мини Марица-изток ЕАД, съобщи пресцентърът на дружеството. Затруднен е и достъпът на персонала до работните места.

Със заповед на изпълнителния директор инж. Евгени Стойков в Мини Марица-изток е обявена аварийна готовност, в съответствие със съвместния план между дружеството, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД и предприятие Язовири и каскади ЕАД.
Кризисният щаб в дружеството приведе в изпълнение аварийния план за работа, чрез който се създава организация за действие и взаимодействие между органите за управление и силите за провеждане на мероприятия по защитата на работещите, населението и собствеността в случаи на наводнения.
Отводняването на хоризонтите в рудниците става посредством система от напречни и надлъжни канали, които се заустват във водочерпни пунктове. Оттам водата се изпомпва в система от канали извън зоната на рудниците. Обилните валежи за кратък период от време доведоха до невъзможността да бъдат изпомпени и отводнени от рудниците придошлите води. В резултат на това са залети големи площи от територията на дружеството, производственият процес е преустановен и работата на хидротехническите съоръжения е изключително затруднена, се казва в прессъобщението.

Спирането на работата доведе до невъзможност ритмичното подаване на лигнитни и брикетируеми въглища към клиентите. Уведомления за възникналите форсмажорни обстоятелства са изпратени до четирите топлоелектрически централи в региона - ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД, ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3, ТЕЦ AES Гълъбово и Брикел ЕАД.
За овладяване на кризисната ситуация комисията за управление взаимодейства с дирекция Сигурност при Българския енергиен холдинг, дирекция Управление при кризисни ситуации при Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кризисните щабове към общините Раднево и Гълъбово, Областната администрация в Стара Загора, Областното управление Пожарна безопасност и защита на населението, Областната дирекция на МВР и общинските болници в Раднево и Гълъбово, Нова Загора и Стара Загора.

Още новини