Начало Новини Актуално В Мини Марица-изток работят близо 7500 души. Нови назначения до края на 2009 г. няма да има

В Мини Марица-изток работят близо 7500 души. Нови назначения до края на 2009 г. няма да има

Актуално

Към 14 септември 2009 г. работещите в Мини Марица-изток ЕАД са 7461 души. Разбираемо е, че текучество няма. Има търсене на работа. Но с оглед на финансово-икономическата криза, която за България тепърва набира сила, не е възможно да откликнем на големия интерес за работа при нас, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Като част от антикризисната програма на компанията са предприети непопулярни мерки. В тази връзка с решение на ръководството на мините от 7 септември т.г. е спрян приемът на нови работници до края на 2009-та. Възможни са само преназначения в рамките на дружеството. С тези стъпки се цели да се използват по-рационално съществуващите трудови ресурси и да се повиши ефективността на работата в Мини Марица-изток ЕАД.

Мини Марица-изток ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100% държавно имущество и е най-голямата компания у нас за открит въгледобив. Комплексът е разположен върху площ от 240 кв. километра. Предметът на дейност на дружеството е добив и пласмент на въглища; промишлена, търговска, лизингова, ремонтна, външноикономическа дейност; подготовка и преквалификация на кадри за въгледобива, пише вестник Национална бизнес поща.

Изпълнителният директор на Мини Марица-изток ЕАД д-р Тодор Тодоров е роден на 15 май 1969 г. в Перник. Завършил е Икономическия университет във Варна като магистър по икономика. Има три специализации в Института за стимулиране на икономиката - Австрия по международни счетоводни стандарти и генерален мениджмънт и редица други професионални квалификации. От 1996 до 1999 г. работи като счетоводител в ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД, след което е гл. счетоводител в рудник Троя-ново 1 на Мини Марица-изток ЕАД. Бил е финансов анализатор във Филипс Петролиум корпорейшън - САЩ. В периода 2008 - 2009 г. е директор на Дирекция финансово-икономическа в ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД.

Още новини