Начало Новини Актуално В Мини Марица изток преустановиха подаването на въглища заради наводненията

В Мини Марица изток преустановиха подаването на въглища заради наводненията

Актуално
Наводнени рудници

Със заповед на Изпълнителния директор в Мини Марица-изток ЕАД е обявена аварийна готовност съгласно съвместния план между въгледобивното дружество, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД и предприятие Язовири и каскади ЕАД. Влошените метеорологични условия и обилните валежи от над 80 л. на кв. метър, паднали на територията на източномаришкия въглищен басейн през последното денонощие, доведоха до спиране на въглеподаването от трите рудника на Мини Марица-изток ЕАД от 6 февруари.

Затруднен беше и достъпът на персонала до работните места. Кризисният щаб, сформиран в дружеството, приведе в изпълнение аварийния план за работа, чрез който се създава организация за действие и взаимодействие между органите за управление и силите за провеждане на мероприятия по защитата на работещите, населението и собствеността в случаи на наводнения.

Отводняването на хоризонтите се осъществява посредством система от напречни и надлъжни канали, които се заустват във водочерпни пунктове (ВП), откъдето се изпомпват в система от канали извън зоната на рудниците. Големите количества валежи за кратък период от време доведоха до невъзможността да бъдат изпомпени и отводнени от рудниците придошлите води. В резултат на това бяха залети големи площи от територията на дружеството, производственият процес беше преустановен и работата на хидротехническите съоръжения беше изключително затруднено.

Спирането на работа на дружеството доведе до невъзможност за ритмично подаване на лигнитни и брикетируеми въглища към клиентите. До четирите топлоелектрически централи в региона - ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД, ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3, ТЕЦ AES Гълъбово и Брикел ЕАД са изпратени известия за възникналото форсмажорно събитие.

За овладяване на извънредната ситуация на територията на дружеството комисията за управление взаимодейства с: Дирекция Сигурност при БЕХ, Дирекция Управление при кризисни ситуации при МИЕТ, кризисните щабове към община Раднево и Гълъбово, област Стара Загора, Областно управление Пожарна безопасност и защита на населението Стара Загора - МВР, Областна дирекция МВР - Стара Загора, общинските болници в Раднево и Гълъбово, Нова Загора и Стара Загора.

Още новини