Начало Новини Актуално В Мини Марица-изток осигуряват работния процес през зимата

В Мини Марица-изток осигуряват работния процес през зимата

Актуално
мини марица изтокРаботна среща с представители на общини и областни пътни управления за координиране на действията по осигуряване на нормалния работен процес в „Мини Марица-изток” при зимни условия, се проведе в административната сграда на дружеството. На срещата дойдоха представители на 12 общини и три областни пътни управления. Срещата беше открита от ръководителя на отдел „Сигурност“ в дружеството Стоян Стоянов, а начало на разискванията даде директорът по производствено - техническите въпроси Ясен Чаушев. Разгледани бяха въпроси свързани с организацията на почистването и поддържането на пътната мрежа по направленията на извозването на работници и служители от и до местоживеенето им. Представители на общините Стара Загора, Хасково, Сливен, Тунджа, Раднево, Гълъбово, Симеоновград, Нова Загора, Тополовград и областните пътни управления на Хасково, Стара Загора и Ямбол обсъдиха заедно с екип специалисти от дружеството готовносттаза зимата. Поставени бяха конкретни въпроси и от двете страни за координиране на усилията за осигуряването на нормален ритъм на работа в зимни условия.
Представителите на общините изказаха удовлетворение, че традицията за тази среща се спазва и всяка есен се анализират проблемните въпроси на базата на опита от предходни години. По този начин се акцентира на превантивната подготовка за зимни условия.

Още новини