Начало Новини Актуално В Мини Марица изток ЕАД са събрани над 18 тона негодни оловни батерии

В Мини Марица изток ЕАД са събрани над 18 тона негодни оловни батерии

Актуално
Батерии

В Мини Марица изток ЕАД е въведено разделно събиране на негодни за употреба малки батерии. Инициативата е продължение на организираното предаване на излезли от употреба оловни акумулаторни батерии използвани в производствената дейност на въгледобивната компания, като само за 2011 година са предадени 18,5 тона батерии.

Опазване здравето на хората и предотвратяване неблагоприятното въздействие върху околната среда, чрез минимизиране на замърсяването с опасни тежки метали, са едни от основните цели, залегнали в политиката по опазване на околната среда на Мини Марица изток ЕАД, съобщиха от пресцентъра.

Днес батериите са навсякъде, включително и на места, където не всеки се замисля, че са поставени - от стенния часовник и дистанционното на телевизора, до мобилния телефон, преносимия компютър и др. Те са неразделна част от нашето всекидневие. Повечето от тях съдържат тежки метали като живак, кадмий, олово, цинк и никел, изключително вредни за човека и природата.

Негодните за употреба батерии, изхвърлени в кофата за отпадъци, са един от най-опасните замърсители на околната среда. Все по-нарастващата им употреба генерира огромно количество тежки и опасни химикали, които чрез битовите отпадъци попадат в почвите и водите и способстват за непредсказуеми последици в бъдещето.

Батериите ще бъдат събирани разделно в определените за целта места и съдове, обозначени със специален етикет, показващ вида на излезлите от употреба батерии. След събиране на определено количество, същите ще бъдат предавани на фирма, притежаваща разрешително за рециклиране на такъв вид отпадъци.

Още новини