Начало Новини Актуално В Казанлък обсъдиха проектобюджета на общината за 2012 година

В Казанлък обсъдиха проектобюджета на общината за 2012 година

Актуално
Обществено обсъждане

Проектобюджетът на община Казанлък е в размер на над 33, 6 млн. лева (за делегираните държавни дейности - 18,8 млн. лева и за местни дейности - 15 млн. лева). За дофинансиране на делегираните държавни дейности е предвиден ресурс от 1,7 млн. лева за сметка на приходите от местни данъци и такси.

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова подчерта, че годината няма да бъде лека, предвид наследените 6 млн. лева задължения, от които 4, 2 млн. лева са задължения по неизгодните договори за горива и храни, за домовете за възрастни хора, за детските градини. Към тях се прибавят 400 хил. лв., които трябва да се платят от общинския бюджет по Интегрирания воден проект - Етап 1 за направени непредвидени в проекта и по тази причина непризнати разходи, съобщиха от пресцентъра на Общината. Необходимо е още да се изплатят 1,6 млн. лева към фирми, с които е сключено споразумение за разсрочено плащане по задължения от 2008 г. насам, за изплащане на неизплатени адвокатски хонорари, за които има съдебно решение.

Всички тези задължения, които са в допълнителна тежест на общинския бюджет, няма откъде да се наваксат, подчерта кметът. Галина Стоянова посочи конкретно какво се предвижда да се направи през 2012 г.

По отношение на пътната инфраструктура в града, която е една от най-коментираните и критикувана от гражданите за лошото състояние през последните години, кметът на община Казанлък посочи акцентите – активна работа за нейното подобряване, като се започне с проектиране с цел асфалтиране на пътната артерия по южната дъга на града от ул. Чаталджа по улицата, минаваща под автогарата; отваряне на  западната дъга, преасфалтиране на малките улички в центъра на града, които са в крайно окаяно състояние, както и ред други улици.

Предвидени са средства за проектиране и реконструкция на Младежкия дом и оформяне на зала за радостни ритуали, каквато Казанлък няма от много години. Ще се работи по ремонта на спортна зала Севтополис, на Детската млечна кухня, която ще се превърне в кухня-майка за детските заведения и социалните домове за възрастни хора, разширяване на гробищния парк, проектиране на кв. Кулата, част от който придоби известност като кв. Люляк, кв. Крайречен и редици други дейности. В населените места всички капиталови разходи са съобразени с направените от кметовете предложения.

1, 2 млн. лева са предвидени в общинския бюджет за Фонд за съфинансиране по програми и проекти на ЕС. Специална Наредба ще регламентира разпределението на средствата за спорта. Ще има и Младежки календар в размер на 30 000 лева.

Още новини