Начало Новини Предстоящо В гр. Чирпан завършва мащабният проект за рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежа

В гр. Чирпан завършва мащабният проект за рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежа

Предстоящо

На 23 ноември /четвъртък/ в 12.00 ч. в гр. Чирпан официално ще бъдат закрити изпълнени обекти по проект №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора.

На събитието ще присъстват кметът на гр. Чирпан Ивайло Крачолов, управителят на ВиК- Стара Загора инж. Радостин Миланов, изпълнители на проекта, медии, граждани и заинтересовани страни.

 

ПРОГРАМА

НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ЗАКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ

№.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора

 

гр. Чирпан

23.11.2023 г., 12.00 ч.

 

12.00 - 12.05 – Откриване на церемонията;

12.05 - 12.10 - Кратко представяне на проекта;

12.10 - 12.15 - Приветствие от управителя на „ВиК – Стара Загора“ Радостин Миланов;

12.15 - 12.20 – Приветствие от кмета на община Чирпан Ивайло Крачолов;

12.20 – 12.25 – Приветствие от инж. Николай Пашов, изпълнителен директор на „Хидрострой" АД;

12.25 – 12.30 – Церемония по символично рязане на лента;

12.30 – 12.35 - Неофициална част

Още новини