Начало Новини Актуално В гр. Чирпан официално бяха открити ремонтираните обекти по проекта за рехабилитация и доизграждане на водопроводна и ка

В гр. Чирпан официално бяха открити ремонтираните обекти по проекта за рехабилитация и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа на ВиК Стара Загора

Актуално

На 23.11.2023 г. от 12.00 ч. в гр. Чирпан на пл. „Съединение" №1 (площада пред Общината) бе проведена официална церемония за откриване на 2-та изпълнени обекта по проект №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора.

На събитието присъстваха инж. Манчева и други представители на бенифециента ВиК Стара Загора, изпълнителният директор на „Хидрострой" АД инж. Пашов, зам. кметът на гр. Чирпан Иван Станчев, медии, много граждани и заинтересовани страни.

Оценката на заместник кмета на община Чирпан при официалното откриване на 2-та изпълнени обекта е положителна. Той увери всички граждани, че качеството на живот на всички в община Чирпан ще бъде повишено категорично.

Реализацията на проекта е дълго чакана от хората и бизнеса в общината, отбеляза г-н Станчев. Той благодари и на изпълнителя “Хидрострой” АД.

В церемонията взе участие и изпълнителният директор на дружеството - инж. Николай Пашов, който сподели за трудностите и предизвикателствата по време на работата, но и за най-голямото си удовлетворение, че проектът приключва качествено и в срок.

Два са изпълнените обекти в агломерация Чирпан: Външен довеждащ водопровод от водоизточник „Марица” от км. 4+943 до водоем V= 6 500 m³ на гр. Чирпан и Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на града.

Довеждащият водопровод от водоизточник „Марица” до Чирпан, заедно с тласкателния водопровод, който в по-голямата си част е изпълнен от етернитови тръби ф546 mm е икономически оправдано, но в експлоатационно отношение се оказва крайно ненадеждно. Заедно с това, се създаваха предпоставки за висока аварийност. Сега вече той е частично подменен със стоманени и стъклопластови тръби.

С настоящия проект е подменена останалата част от довеждащия водопровод, който е и главният тласкателен водопровод на гр. Чирпан.

С този проект бяха изпълнени водопроводи по трасето на вече изместени канализационни клонове. Новите водопроводи затварят водопроводен пръстен и осигуряват налягане за потребителите. Изключени са от експлоатация участъци от стар водопровод, които преминават през частни имоти. Всичко това повишава качеството на услугата, нейната надеждност и непрекъснато водоподаване.

Общата дължина на новоизградените и реконструирани водопроводи по настоящия проект е 1259 м. диаметър ф90 мм.

С проекта се изградиха нови канализационни клонове. Резултатът е по-добра работа на пречиствателната станция, като към нея се отвеждат нови количества отпадни води. Увеличава се броя на потребителите, които получават качествени услуги от ВиК Стара Загора ЕООД.

Общата стойност на обекта е 7 695 354 лв. с ДДС, от които от Кохезионния фонд 4 807 672,41 лв., националното съфинансиране  е  848 412.78 лв.

Собственият принос на Бенефициента е в размер на 756 709,81 лв., като недопустими разходи за ДДС са 1 282 559 лв.

Най-мащабният ВиК проект в Чирпан от 60-те години насам носи огромни ползи за хората и бизнеса и те тепърва ще бъдат оценени.

 

 

Още новини