Начало Новини Актуално В гъвкави форми на заетост ще бъдат включени 3 хиляди души

В гъвкави форми на заетост ще бъдат включени 3 хиляди души

Актуално

Форми на заетост

В гъвкави форми на заетост ще бъдат включени 3 000 души по втора фаза на схема Социални иновации в предприятията. Отпуснатият бюджет по стартирането на операцията е в размер на 14 млн. лева, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на дискусионна среща на тема Гъвкава заетост.

Организатор на форума е Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси.

Схема Социални иновации в предприятията цели прилагането на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси, стимулиращи въвеждането на различни гъвкави форми на заетост, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство. Посредством схемата ще се реализират мерки, гарантиращи устойчива заетост за лицата над 55 години, като едновременно с това ще се използва техния професионален опит за провеждане на обучения на работното място и повишаване на капацитета на останалите служители в предприятията.

Привличането и задържането на икономически активните лица на пазара на труда, увеличаването на адаптивността на работниците и работодателите и инвестициите в човешкия капитал са сред основните приоритети на МТСП, допълни заместник-министър Русинова. Тя уточни, че по оперативна програма Развитие на човешките ресурси се изпълняват множество схеми, насочени към насърчаването на гъвкавите форми на заетост и по-доброто съчетаване на личния и професионалния живот на заетите. В изказването си тя посочи като добър пример схема Адаптивност, която дава възможност в условията на криза преминалите на непълно работно време лица да бъдат включени в професионално обучение и да получават стипендии.

Още новини