Начало Новини Актуално В Европейския парламент ще се проведе Седмица на природния газ

В Европейския парламент ще се проведе Седмица на природния газ

Актуално
Природен газ

От 23 до 27 април в Европейския парламент в Брюксел ще се проведе Седмица на природния газ, организирана под егидата на проф. Владко Панайотов, член на Европейския парламент, съвместно с GasNaturally. GasNaturally обединява 7 Европейски организации по всички нива на газовата верига в Европа, включващи индустрията, регулирането и изследванията в тази област.

По време на Седмица на природния газ ще се проведе 3D изложба в Европейския парламент, която цели да покаже ролята на газа в бъдещия енергиен микс на Европа и значението му да създаде оживен дебат за потенциала на природния газ да бъде безопасен, сигурен и надежден източник на енергия в дългосрочен план, съобщи парламентарният асистент на проф. Владко Панайотов. В изложбата и дебатите ще участват представители на най-големите европейски индустриални производители на газ, като E.On Ruhrgas, GDF Suez, ExxonMobil, Chevron, OMV, EDISON, Total, които ще представят своите най-модерни технологии за разработка и транспорт на природен газ. На изложбата ще присъстват и експерти от сферата на изследванията за газовата промишленост и всички аспекти от газовата верига: от производството и преработката, предаването, съхранението и разпространението, както и използването на природния газ. Ролята на природния газ в трансформирането на енергийната система на Европа става все по-важна за постигането на нисковъглеродна икономика в бъдеще и ще има все по-голям принос за балансирането на нарастващото производство на енергия от ВЕИ в системата.

Изложбата ще се открие на 24 април от 18.30 часа от домакина на събитията проф. Владко Панайотов. Изказвания ще направят генералният директор за енергия господин Филип Лоу, френският евродепутат Гастон Франко и Жером Ферие, президент на Международния газов съюз. На 25-ти април ще се проведе и изслушване на тема Природният газ и възобновяемите енергийни източници: Комбинирането на силите, за да се постигне енергийната пътна карта за 2050 с домакин Амалия Сартори (ЕНП, IT).
Изложбата ще включва ежедневни презентации на експерти в газовия сектор на теми като: сигурността на доставките на газ за Европа, развитието на транспортна инфраструктура и хранилища за газ, ролята на операторите на инфраструктурата, ролята на природния газ за развитието на устойчив и чист транспорт, както и за енергийната сигурност на Европа, международните коридори за газова инфраструктура и развитието на нови ефективни технологии за по-чисто бъдеще. Ще се обсъдят и проблемите, свързани с добива на шистов газ и потенциалния му принос за Европейската енергийна политика.

Изложбата ще предостави възможността да се обсъдят потенциала за партньорство между газа и възобновяемите източници на енергия с цел да се намалят вредните емисии в дългосрочен план. Представителите на частния сектор и неправителствени организации заедно с членовете на Европейския парламент и представители на Европейската комисия ще имат възможността да споделят своите виждания за ролята на газа в Европейската енергийна политика, както и своите притеснения относно сигурността на различните технологии, които се използват и опазването на околната среда. Ще се обсъди и нуждата да се осигури предсказуема и стабилна дългосрочна рамка за регулиране на индустрията, която да насърчи инвестициите в сектора, най-вече свързани с развитието на модерни по-чисти и природосъобразни методи и технологии за добив и обработка на газ.

Още новини