Начало Новини Актуално В детските градини в Казанлък се доставя некачествена храна

В детските градини в Казанлък се доставя некачествена храна

Актуално

В детските градини в Казанлък се доставя некачествена храна, алармират от Постоянната комисия по образование и младежки дейности в Общинския съвет в града на розите. Повод за това е становище от 30 директори на забавачници, изпратено до местния парламент и Министерството на земеделието и храните. В него те твърдят, че хранителните стоки не отговарят на качеството им.

От фирмата, спечелила обществената поръчка да ги доставя, предлагали стоки с изтекъл срок на годност, развалени плодове и зеленчуци, неспазване на стандарта „Стара планина“ за месните продукти и на БДС за млечните продукти.

Това наложи образователната комисия да направи проверка на договора за обществена поръчка за зареждане с хранителни продукти на детските градини и социалните домове в община Казанлък.
Според общинските съветници, в договора има условия, които са във вреда на Общината. Например това, че „всяка една доставка трябва да се извършва в рамките на 5 минути от подаването“. Според комисията, това води до оскъпяване на услугата и е критерий за отсяване на други участници в търга. В становището на директорите на детски градини е посочено, че хранителните продукти се доставят на Общината на много по-високи цени, отколкото са в магазина. Понякога те са завишени до 300% спрямо осреднената пазарна цена по Системата за агропазарна информация за региона. Например, според договора, риба скумрия се доставя с цена 13.40 лв. за килограм, филе хек - с цена 10.60 лв., кренвирши - 7.54 лв., банани – 3.50 лв. и други стоки с фрапиращи цени.

Комисията по образование е категорична, че при провеждането на търга за доставка на хранителни продукти има конфликт на интереси. Комисията, оценявала участниците, е председателствана от заместник-кмета Юлияна Палазова (НДСВ). В състава й е бил и общински съветник от националното движение, а самата обществена поръчка е спечелена от семейната фирма на общинския съветник от НДСВ Радослав Рачев - ЕТ „Лиляна - Христо Рачев“. Заради това от ГЕРБ настояват кмета на Казанлък Стефан Дамянов незабавно да прекрати договора с фирмата.
Процедурата за възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на заведения за социални услуги, детски ясли и детски градини е открита с Решение № 535 от 31 май тази година на заместник-кмета на община Казанлък, редовно упълномощена със заповед от кмета Стефан Дамянов. Критериите, по които са оценявани фирмите, участвали в търга, са предлагана цена, производител на съответната група, разсрочено плащане и срок на изпълнение. На 23 юли са обявени първите две фирми в класирането „Казанлък - хляб - Розово“, и ЕТ „Лиляна - Христо Рачев“, и са сключени договори с тях. Те са с отложено плащане и това притеснява общинските съветници от ГЕРБ, според които това плащане се залага като бомба за следващия кмет. За “Казанлък - хляб - Розово” ООД, съгласно договора, плащането трябва да се осъществи до 210 дни, считани от деня на издаване на фактурата, а за ЕТ „Лиляна - Христо Рачев“ - до 450 дни.
Според заместник-кмета Юлияна Палазова, не отговаря на истината, че цената на хранителните продукти, доставяни в социалните заведения, е завишена.

„Цената им за всеки месец се формира в съответствие с процентното съотношение в Приложение №1 на база бюлетина на “САПИ” ООД-София за Старозагорска област от предходния месец. Същото изискване е поставено от проверяващите органи - Сметна палата, с оглед постоянната промяна в цените на продуктите на пазара“, категорична е Палазова. Тя допълва, че съгласно сключените договори кметът на Казанлък е издал заповед на 13 септември, чрез която е назначена комисия да осъществява контрол по определянето на доставните цени на хранителните продукти и всеки месец тя изпраща до изпълнителя писмо за утвърдените нови цени.
„По отношение на качеството сме изискали протокол от фирмата-доставчик от проверка на ДВСК – Стара Загора. От него е видно, че при проверката не са констатирани храни с изтекъл срок на годност. Още повече, оказа се, че няколко от детските заведения изобщо не са зареждали в този период хранителни продукти от ЕТ „Лиляна - Христо Рачев“, но са се подписали в становището“, допълва още заместник- кметът. Тя е категорична, че в детските заведения са разработени програми за осигуряване на здравословна и безопасна храна, и негодните за консумация храни задължително не трябва да постъпват в склада, а да се връщат, като се съставят констативни протоколи и се представят в Общината.

„Такива до момента директорите на детски градини не са представили“, казва Палазова. По отношение на конфликта на интереси, тя счита, че такъв няма, защото Община Казанлък в нейно лице след упълномощаването няма връзка с фирмата, представлявана от г-н Христо Рачев. Община Казанлък вече е провела среща с директорите на детски заведения, на която е взето решение работна група с участието на директори на детски градини да инициират среща с фирмите-доставчици. Целта е чрез диалог да се постигнат договорености за намаляване цените на някои позиции от групите хранителни продукти.

Информация: вестник Новината

Още новини