Начало Новини Актуално В БТПП ще се проведе Международна конференция по проект PROCEED

В БТПП ще се проведе Международна конференция по проект PROCEED

Актуално
Проект PROCEED

Българска търговско-промишлена палата (БТПП) ще бъде домакин на Международна конференция по проект PROCEED. Форумът ще се проведе на 28 юни, от 10,00 часа в зала А, съобщиха от пресцентъра на работодателската организация. Проект PROCEED се изпълнява по 7 Рамкова програма и е фокусиран върху проблемите, свързани със замърсяването на въздуха, химическото замърсяване и екологичните технологии.

Ще бъде създадена база данни, съдържаща иновативни  екологични изследователски практики от страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и извършен анализ на съществуващите канали и средства за разпространение на резултатите от екологичните изследвания в Европа. Основната цел на проекта е да определи методология за подбор на екологични изследователски практики и резултати в страните от ЦИЕ и да избере най-добрите от тях.В изпълнението на проекта участват 15 партньорски организации от 12 европейски страни страни, включително 9 от ЦИЕ:

  • 6 нови членки на ЕС - Румъния, България, Словения, Полша, Литва, Латвия
  • 3 в процес на присъединяване към ЕС - Хърватия, Македония, Сърбия -      
  • 3 стари членки на ЕС  -  Гърция, Италия и Дания

Всички 12 страни са представени поне от една организация - член на мрежата Enterprise Europe Network, която ще бъде основния комуникационен канал в границите на Европа и извън тях вкл. в Китай и САЩ.

Ролята на БТПП при участието й в общностни проектиОтчитайки интересите на своите членове, БТПП е силно ангажирана в изпълнението общностни  проекти по:

  • 7 Рамкова програма (WASTEKIT и PROCEED) 
  • Intelligent Energy Europe (REE_TROFIT, CHANGE)
  • Entrepreneurship and Innovation Program (GREEN, WEEEN)

Освен преките си членове, Палатата привлича за участие в тези проекти държавната администрация, общинските организации и браншови сдружения и подпомага активно създването на клъстери за ефектвно съдействие на малките и средни предприятия в повишаването на тяхната конкурентноспособност и иновационен капацитет и енергийна ефективност.

Програма

10.00 - 10.10 - Откриване на семинара от Координатора на проекта (Камара на търговията, промишлеността и селското стопанство - Арад)

10.10 -10.30 - Представяне на приоритетите в Националната политика по опазване на околната среда през 2011 г. от МОСВ                                                                                                                                        

10.30 - 10.50 - Представяне на проектите PROCEED и ENVIMPACT от СУ „Св. Климент Охридски” 

10.50 - 11.30 - Кафе пауза

11.30 - 11.50 - Представяне на дейностите по проект PROCEED от Координатора (Камара на търговията, промишлеността и селското стопанство - Арад)

11.50 -12.10 - Представяне на Правата върху интелектуалната собственост от Съюза на камарите от Венето, Италия

12.10 - 12.30 - Представяне на основните задачи и възможности пред Балканския научнообразователен център по екология и опазване на околната среда (БНОЦЕООС) 

Още новини