Начало Новини Актуално В Брюксел се провежда Годишен глобален форум на националните организации GS1

В Брюксел се провежда Годишен глобален форум на националните организации GS1

Актуално
Глобален форум

Делегация на GS1 България участва в Брюксел в Годишния форум на националните организации GS1. Над 535 представители на 90 национални организации, сред които и GS1 България, в продължение на 3 дни ще обсъждат стратегията на организацията, ще обменят идеи и информация за иновации и най-добри практики.

При откриването на форума Мигел Лопера, президент на Международната асоциация GS1, представи визията на организацията за следващите години. Той подчерта, че ключовата дума е растеж във всички основни направления - търговия, транспорт и логистика, здравеопазване, GDSN и др. Фокусът тази годишна среща е върху дигиталния свят, който няма да замени традиционния пазар, но има и ще има все по-голямо значение.

GS1 България работи активно в тези важни направления. Провежда консултации и дискусии с търговските вериги и техните доставчици; издава специализирани брошури за различните GS1 приложения. На форума ще участва представител на Световната митническа организация (СМО), която се грижи за класификация на стоките, оценяване, правилата за произход, събирането на митнически приходи, сигурността на веригата за доставки, улесняване на международната търговия, дейности за прилагане на митата и борбата срещу фалшифицирането. На форума в Брюксел GS1 България участва с 5-членна делегация: Цветан Симеонов, председател на БТПП и председател на Бюрото на Съвет GS1 България; Петър Велев и Надежда Панчева - членове на Бюрото на GS1 България, Христо Содев, изпълнителен секретар на GS1 България и Любомир Гайдаров - експерт, съобщиха от пресцентъра на БТПП.

Програмата на форума отразява ключовите приоритети на GS1:

  • Внедряване на стандартите – разработване на стойностни проекти, добри практики, маркетингови анализи за основните процеси в ключовите сектори;
  • Многоотраслов подход –предоставяне на първокласни услуги в основните сектори (търговия, здравеопазване, транспорт и логистика); привличане на нови стратегически сектори в приложното поле на стандартите GS1;
  • Устойчив бизнес модел;
  • Популяризиране на визията, стратегията и стандартите на GS1;
  • Обезпечаване на интегрирано портфолио от продукти и решения;
  • Укрепване на стратегическите връзки;
  • Поддържане на отворен и продуктивен диалог със законодателната и изпълнителната власт, медиите и други ключови институции;
  • GS1 да бъде една вътрешно зависима федерация –общност с обща визия, с единен глас и с единни действия.

GS1 e световна асоциация, която разработва и поддържа глобални стандарти,  позволяващи идентификация и предаване на информация за стоки, услуги, логистични единици, локации и амбалаж за многократна употреба по веригите за търсене и предлагане. Стандартите се ползват във всички отрасли и улесняват търговията, като комбинират използването на уникални идентификационни номера с носители на данни и процеса на електронната търговия. GS1 е нестопанска организация, неутрална спрямо бизнес партньорите, и се ръководи от нуждите на потребителите на нейните стандарти. GS1 обслужва както големите мултинационални компании, така малките и средни предприятия.

Още новини