Начало Новини Актуално В България вече има зрели предприемачи с добър потенциал за развитие и подкрепа на екосистемата

В България вече има зрели предприемачи с добър потенциал за развитие и подкрепа на екосистемата

Актуално

GEMНивото на предприемачеството за 2018/2019 г. у нас расте. Процентът на българите,които решават и се заемат със собствен бизнес, е 6%, най-високото ниво от 2015 г. насам. Това показва третият национален доклад на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) за България за 2017/18 & 2018/19, представен по време на ежегодното регионално събитие за предприемачи SEE GROWTH SUMMIT 2019. България се намира на предни места по отношение на установени бизнеси над 3.5 г. в класацията на страните наблюдавани от GEM и вече може да се похвали със зрели предприемачи, с добър потенциал за развитие и подкрепа на предприемаческата екосистема. Въпреки нарастването на предприемаческата активност в начална фаза (ПАНФ) в България, нивото остава сред най-ниските в света.

В България има повече мъже предприемачи, отколкото жени, като съотношението жени/мъже е 0,9, което нарежда странатапо-близо до ресурсно обусловените, отколкото до инвестиционно и иновационно обусловените икономики. Делът на хората, които планират да се заемат със собствен бизнес,достига най-ниското си ниво през 2018 г. Едва 3,9% от българите възнамеряват да стартират бизнеспрез следващите три години в сравнение със средно 26% в останалите инвестиционно обусловени икономики.

Негативно влияние оказва и отчетената ниска припознаваемост на възможностите за предприемачество в България (37-39%), катоиндивидите не се чувстват по-подготвени да стартират бизнес (19%-19.5%) като липсва възходяща динамика. И двата индикатора са значително по-ниски в сравнение със средните нива засходни групи икономики, както и въобще. Страхът от провал нараства, но по този показател България остава сред добре представящите се икономики.

„Предприемачите в България са все по-информирани и подготвени за рисковете, които поемат, но остават скептични за предприемаческата среда. Сравнително добрата инфраструктура и олекотена бюрократична и данъчна тежест не могат да компенсират впечатлението за неравнопоставеност между определени фирми и всички останали участници в икономиката,” смята д-р Венета Андонова, автор на доклада и член на Борда на GEM България и декан на Факултета по администрация на Universidad de Los Andes, Колумбия, автор на статии и книги на тема предприемачество.

За четвърта поредна година се наблюдава превес на ПАНФв сектори с ниска добавена стойност, ниска степен на иновации и много малък дял на интернационализация. Търговията продължава да е предпочитаният сектор за предприемачите в България и достига 49.3%.

България отчита традиционно ниско ниво на интернационализация на ПАНФ - 7.4% за 2018 г., като страната е сред четирите икономики, чиито показател е под 10%, заедно с Полша, Холандия и Испания.

Според изследването образованието е неразривно свързано с предприемаческите намерения и жизнеността на предприемаческата екосистема, тъй като засяга увереността на предприемачите, че притежават необходимите умения и знания за стартиране на бизнес.Държавните политики и инициативи могат да оформят условията, които благоприятстват предприемаческите начинания. Националните експерти не само в България, но и в Югоизточна Европа намират дефицити в политиките за подкрепа на предприемаческите екосистеми. Експертите дават положителна оценка за определянето на данъчни ставки на България, които не представляват невъзможна тежест за новите и разрастващите се фирми. В допълнение, правителствата в България и региона отделятвсе по-голямо вниманиена необходимостта предприемачеството да бъде национален и регионален приоритет на политиките за растеж.

„Равносметката за последните 4 години, откакто GEM България започна да следи развитието на предприемаческата екосистема е, че имаме още много работа. За да може да започне да се откроява като катализатор в Югоизточна Европа в сферата на предприемачеството, България трябва да превъзмогне културните си особености и демографски дефицити, както и да има условия и желание за репликиране на иновативните, растящи бизнеси насочени към европейския и глобални пазари. В глобален план предизвикателството е как Югоизточна Европа да се откри при една все още бавна и плахо иновативна Европа на фона на далеч по-агресивните САЩ, Израел и Югоизточна Азия,“ коментира Мира Кръстева, член на борда на GEM България и съавтор на изследването.

 Докладът на GEM България ще излезе през месец декември 2019 г.

За GEM България

Глобалният предприемачески мониторинг (GEM) е най-мащабното проучване на предприемачеството в света. GEM България извършва независимо изследване и анализна предприемаческата екосистема и факторите, които насърчават или затрудняват предприемачеството, както и поведението и мотивацията на настоящи и бъдещи предприемачи в страната. Предприемаческата екосистема бе измерена за първи път в България през 2016 г. на основата на данни от 2015 г.

GEMизготвя политики за балансиран растеж и мерки за насърчаване на предприемачеството като цяло, както и в отделни сектори и или/региони, като използва световно утвърдена методология, която успешно се прилага в над 100 икономики в света от20 години насам и се използва от Световната банка, Световния икономически форум, Европейската комисия, правителства, глобални и регионални финансови институции, инвеститори, и бизнес асоциации, корпорации, предприемачи и журналисти.

Докладът на GEM България се изготвя с подкрепата на InCulture Foundation, JEREMIE Bulgaria, СуперХостинг.БГи индивидуални дарители.

Още новини