Начало Новини Актуално В България се въвежда нова технология за автоматизирано рециклиране на опаковки

В България се въвежда нова технология за автоматизирано рециклиране на опаковки

Актуално
Рециклиране

За първи път в България ще бъде приложена напълно автоматизирана система – Рециклиращ център за приемане на отпадъци от 4 вида опаковки – стъкло, пластмаса, хартия и метал. Рециклиращият център приема опаковките, компресира ги и връща монети срещу отпадъка. За 1 минута в системата се преработват до 42 опаковки.

Капацитетът за събиране, сортиране и пресоване на съоръжението се равнява по обем на 12 контейнера за разделно събиране. Специализиран софтуер, разпознава видовете опаковки, а чрез постоянна връзка с интернет се поддържа функционалната изправност на системата.

По данни на производителите на Рециклиращите центрове – норвежката фирма ТОМРА – в градовете, в които се поставят машините, обемът на отпадъците от опаковки в контейнерите намалява от 40 до 60%. Качеството и икономическата стойност на отпадъците се запазва и гарантира повторното им използване чрез рециклиране. Новият модел чрез Рециклиращ център ще бъде приложен в София и Димитровград, в рамките на проект, финансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд  в България.

Изпълнението на проекта ще запълни една свободна ниша, предлагайки алтернативно решение за подобряване на разделното събиране на отпадъци и опазване на околната среда в България, обясни Иво Георгиев, председател на АРИ.

Модерната технология се прилага успешно в 50 държави в света, между които Великобритания, САЩ, Норвегия, Германия, Гърция и други. Моделите за приложение са различни в зависимост от националните приоритети и характеристики на пазара. Рециклиращите центрове ще бъдат монтирани с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд и ексклузивният партньор на ТОМРА, притежаващ на склад 40 Рециклиращи центъра. Очакванията са проектът да бъде мултиплициран в цялата страна.

До момента в България се прилага единствено разделно събиране на отпадъци от опаковки в различно оцветени контейнери на оползотворяващите организации. Резултатите показват, че много често се допуска смесване на опаковките с друг вид отпадъци, което затруднява извличането на рециклируемите елементи. Вместо отпадъците да запазят качеството си на суровина, те губят икономическата си стойност и се превръщат в поредния отпадък за депониране, което противоречи и на приоритетите на европейските институции и регламенти.

Съгласно целите на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите 2012, всяка страна членка на ЕС трябва да се стреми към нулево депониране, максимално рециклиране и повторна употреба на отпадъците, за намаляване на ресурсната зависимост на икономиката.

Още новини