Начало Новини Актуално В България са инвестирани над 3 млн. евро в проекти за езикови технологии

В България са инвестирани над 3 млн. евро в проекти за езикови технологии

Актуално
Чернаева

23 проекта за над 3 млн. евро са реализирани изцяло по Рамковата програма на ЕС Конкурентоспособност и иновации. Общо европейското финансиране  по нея за целия петгодишен програмен период е в размер на 730 млн. евро, като до 2013 г. предстоят да се договорят не повече от 1/5 от отпуснатите средства.

Това заяви Тотка Чернаева, началник отдел Технологии на информационното общество в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по време на първия международния форум в София за представяне на европейския проект CESAR и инициативата МЕТА-NЕТ за многоезиково информационно общество, съобщиха от Mega Communication.

Рамковата програма на ЕС е насочена към малките и средните предприятия и подпомага използването на информационно-комуникационните технологии, цитира Чернаева и подчерта, че приоритетите на страната ни за следващия програмен период до 2020 г. ще са в областта на електронното архивиране на база данни и създаването на многоезичен достъп до цифровизирано културно наследство и публична информация. Според нея въвеждането на ИКТ в частния и публичния сектор работи за повишаване на европейските показатели в сферата на иновациите и конкурентоспособността.

Проектът CESAR, който бе представен за първи път в София, е част от META-NET – Мрежа за върхови постижения, в която членуват 57 изследователски центъра от 33 страни. Той стартира в началото на 2010 г. с цел да подкрепи създаването на единен дигитален пазар и споделено информационно пространство.

Идеята е да се разработят приложения за компютърна обработка на езика, които позволяват автоматичен превод, както и създаване, поддържане и управление на общодостъпно съдържание в интернет, заяви проф. Светла Коева, директор на Института за български език Проф. Любомир Андрейчин при БАН и организатор на международния форум. По този начин ще се премахнат границите между близо 80-те езика, които в момента се говорят в Европа, като паралелно с това се запази цялото им многообразие и богатство, смята тя.

Във форума участваха над 100 европейски учени, политици и бизнесмени, които дискутираха развитието на ИКТ, използването на европейския портал за машинен превод, модернизирането на исторически текстове и обучението по езикови технологии във висшите училища.

Интернет предоставя достъп до голямо количество езикови данни, а също така и множество сфери за приложение на езиковите технологии, обобщиха участниците в международното Roadshow. Според тях, независимо, че кирилицата стана третата официална азбука след приемането на България за член на ЕС, в момента съществува огромна технологична пропаст между компютърните обработки на английски и български език и, ако не инвестираме в тази сфера, тя ще се задълбочава.

Още новини