Начало Новини Актуално В България са добити 3 760 550 тона пшеница от новата реколта

В България са добити 3 760 550 тона пшеница от новата реколта

Актуално

Стара Загора3 760 550 тона пшеница е произведеното количество през тази реколтна година, съобщават от Националната служба по зърното и фуражите (НСЗФ) в седмичният си обзор за зърнените пазари. Към дата 3 септември 2010 г. експортът на пшеница реколта 2010 година е 214 396 тона, а за последният отчетен седмичен период от 27.08.2010 г. до 03.09.2010 г., изнесеното количество пшеница е 23 467 тона пшеница.

Към същата дата, 3 септември 2010 г., вносът на пшеница реколта 2010 г. е 3 041 тона. Посочва се още, че за периода 27.08.2010 г. - 03.09.2010 г. няма внос на пшеница, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.
От службата припомнят, че информацията за внос и износ за периода е изготвена на база оперативен контрол на постъпващите данни, като касае само вносът и износът за страни извън Европейския съюз.
Данните за вътрешно общностните доставки постъпват от дирекция „Интрастат” към Националната агенция по приходите и са за периода от 01.07.2010 г. до 31.07.2010 г., като в НСЗФ данни за месец август ще постъпят след 20.09.2010 г. От службата уточняват още, че подаваната информация за вътреобщностна търговия  включва само доставки с ценови праг над 250 000 лева, поради което няма възможност да бъде подавана точна и актуална информация за всички извършени изпращания и пристигания на товари със зърно. От службата припомнят още, че изпращанията на зърно под този праг от 250 000 лева включва големи количества зърно, които са част от така наречения „сив сектор”, затова се провеждат и множество съвместни проверки с Национална агенция по приходите.
По отношение данните за вътреобщностните доставки се съобщава, че за периода изпращанията на пшеница са 109 254 тона, като те са насочени към Испания, Гърция, Румъния, Италия, Португалия и Кипър.
По оперативна информация на НСЗФ общото количество пщеница от нова реколта, напуснало страната е 550 000 тона. От там посочват за сравнение, че към същата дата на миналата година напусналото количество е било 320 000 тона.
За периода има и вътреобщностни пристигания към България в размер на 1 122 тона пшеница от Румъния и Унгария.
767 215 тона е производството на ечемик от тази реколта. Експортът на ечемик реколта 2010 година към 03.09.2010 г. е 151 294 тона, като за периода 27.08.2010 г. – 03.09.2010 г. е изнесен 4 570 тона ечемик. Внос няма. Няма и вътре-общностни пристигания към страната ни на ечемик. Има обаче вътре-общонстни изпращания на ечемик, които са в размер на 128 260 тона и са предназначени за Испания, Италия, Гърция, Кипър и Румъния.
По оперативна информация на НСЗФ общото количество ечемик от нова реколта напуснало страната е 400 000 тона. За сравнение - към същата дата на миналата година напусналото количество ечемик е било 304 000 тона.
По отношение на царевицата - произведеното количество царевица от миналата година е 1 290 833 тона. Износът на царевица от реколта 2009 година към 03.09.2010 г. е 87 815 тона, като за последния обзорен периода от 27.08.2010 г. до 03.09.2010 г. няма износ на царевица. Няма и износ на царевица.
Има вътреобщонстни доставки, като изпращанията на царевица са 1 101 тона, предназначени за Гърция и пристиганията на царевица са 7 346 тона от Унгария, Гърция и Румъния. Общо към 03.09.2010 г. вносът на царевица от реколта 2009 г. е 58 533 тона. 
През миналата 2009 г. е произведен 1 317 979 тона черен  маслодаен слънчоглед, съобщават още от НСЗФ. Износът на черен маслодаен слънчоглед от реколта 2009 година към 03.09.2010 г. е  358 175 тона, като за периода 27.08 – 03.09.2010 г. няма износ на черен маслодаен слънчоглед. Вътреобщностните изпращания на черен маслодаен слънчоглед за периода са 5 118 тона, и те са за Румъния, Гърция, Франция и Германия.
По отношение на брашното от НСЗФ дават следните данни: Износът на брашно към 3 септември 2010 г. е 661 тона, но за периода 27.08 – 03.09.2010 г. няма износ на брашно. Вътреобщностните изпращания от България на брашно са в размер на 1 668 тона, като те са за Румъния, Гърция и Италия. Има за периода и вътреобщностни пристигания в размер на 298 тона от Гърция, Франция и Италия.
Внос на брашно до 3 септември 2010 г., както и за последния обзорен период няма.
По отношение на тенденциите на вътрешния пазар от Национална сбужба по зърното и фуражите предоставят следната оперативна информация. Цените, на които се търгува хлебната пшеница от нова реколта през последната седмица са в границите 250 – 350 лв. за тон без ДДС. Според експертите на НСЗФ средната изкупна цена за страната на хлебната пшеница е 306 лв. за тон без ДДС, което бележи леко понижение спрямо миналата седмица.
Сделките с фуражна пшеница са на цени 280 – 300 лв. за тон  и са до 310-320 лв. за тон без ДДС. Средната цена на фуражната пшеница е 282 лв. за тон без ДДС, като отбелязва леко увеличение в сравнение с миналата седмица.
Изкупните цени на фуражния ечемик  от нова реколта се движат в границите 260 – 280 лв. за тон без ДДС, а тези на пивоварния ечемик са в диапазона 200 - 230 лв. за тон без ДДС. В цялата страна има търсене на тази зърнена култура с цел износ, според НСЗФ, като средните цени по региони са се повишили.
Цената, на която се изкупува фуражния ечемик и тази седмица са отбелязали ръст, като средната за страната е 263 лв. за тон без ДДС.
Според службата по зърното вече е започнало и прибирането на маслодайния слънчоглед. Офертните цени през последната седмица са били за 550-560 лв. на тон, като средната изкупна цена за маслодайния слънчоглед от „нова реколта” през тази седмица е 558 лв. за тон.
В страната има налични минимални количества от царевица, поради което пазарът е в застой в изчакване на новата реколта, според НСЗФ.
Цените на брашната за страната продължават да се повишават, според службата по зърното, като това покачване е средно с около 2 лв. на тон през обзорния седмичен период, като средните цени на едро с ДДС по типове брашна към 3 септември са: брашно тип 500 – 634 лв. за тон; тип 700 – 592 лв. за тон; тип 1 150 – 543 лв. за тон.
По данни на НСЗФ към 3 септември има товарене на пшеница на пристанище Варна в размер на около 45 000 тона за Виетнам, както и 3000 тона пшеница на пристанище Бургас за Гърция. От службата съобщават още, че на нито едно от Дунавските пристанища, както и на пристанище Балчик към момента не се извършнва товарене на зърно.

Още новини