Начало Новини Актуално В Арсенал въвеждат и непълно работно време

В Арсенал въвеждат и непълно работно време

Актуално

Заради намаляване обема на работа голяма част от работещите в Арсенал - Казанлък, през февруари минават на непълно работно време. Със заповедта на ръководството от 27 януари т.г. е запознат целият колектив на фирмата. Потърпевши от оптимизираното работно време ще са цеховете от специалното производство.

Заповедта не касае производствата, в които има работа и неотложни задачи.
Като мотив за решение на ръководството на оръжейната фирма се посочва чл.138, буква А от Кодекса на труда, според който при намаляване обема на работа работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено, след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите.

Засега непълното работно време е в сила само до края на февруари.
Междувременно от 1 март до 1 май оръжейницата, която е най-голямото предприятие на територията на община Казанлък, ще освободи от работа близо 800 човека, от общо 6700 заети. Като причина за това също се посочва намаленият обем на работа и поръчки. По думите на изп. директор на фирмата Николай Ибушев, актуализацията на състава, която предстои, е в синхрон с реалните поръчки, които към момента фирмата има. (Цифрата на предвижданата оптимизация е на база гарантирани поръчки към 20-ти януари.)
Това е тежка задача, но е наложителна, категоричен бе Ибушев.
Припомняме, че от общия брой на съкратените между 300 и 350 човека ще са от работещите на постоянни трудови договори, а останалите до 800 - на временни договори.
За предстоящата оптимизация са уведомени всички компетентни държавни институции.
В казанлъшкото Бюро по труда вече е създадена необходимата организация за обслужването на съкратените лица, при това своевременно.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини