Начало Новини Актуално Увеличение на таксите в Тракийския университет

Увеличение на таксите в Тракийския университет

Актуално

Увеличение на таксите в Тракийския университет

С около 5% ще бъдат увеличени годишните такси на студентите за учебната 2012 - 2013 година в Тракийския университет, като повишението на сумите обаче ще е само за някои специалности. Промените касаят единствено Педагогическия и Стопанския факултет и специалност Социални дейности.

Ако до миналата година студентите в първите два факултета са плащали по 346 лева, то от следващата обучението ще им излиза 460 лева за двата семестъра.

Единствено за Социални дейности завишението ще е с около 10% и от 460 лева ще скочи на 520 лева, каза проф. д.в.м.н. Иван Въшин, зам.-ректор по учебната дейност във висшето училище.
Той обясни, че увеличението е предизвикано от факта, че педагогическите науки и икономиката имат най-нисък коефициент на държавно финансиране.

Без промени остават таксите за кандидатстване, които са 25 лева за първи и по 20 лева за всеки следващ изпит. Кандидатстудентският справочник за ТрУ пък е на цена от 5 лева.

Реално нашата кандидатстудентска кампания започна още от началото на февруари, когато подготвихме всички необходими документи. Още тогава бяха уточнени членовете на комисиите, които ще преглеждат конкурсните работи, техническите комисии, които ще осъществят приема на документите за предварителните и редовните изпити. Не мога да кажа с точност колко са подадените до момента молби, но според информацията, която имам, са горе-долу колкото миналата, каза още проф. Въшин. За 2011-а кандидатите за висше образование в ТрУ са били 3084, а приетите студенти - 1594, от които 1504 по държавна поръчка.

Прием на документи се извършва както в ТрУ, така и във филиалите на вуза в Хасково и Ямбол, и в центровете в областните градове в страната.

Първите дати за предварителни изпити са на 24 март за Стара Загора, на 25 март за Факултета Техники и технологии в Ямбол и на 21 април за Медицинския колеж в Хасково.

Новото за тази година е, че предварителен изпит за висшето училище ще се проведе и в Добрич, който ще е на 28 април. От вуза имали идея да проведат препитване и в Монтана, за да разширят максимално кампанията си, още повече, че от тези райони има малко желаещи да продължат образованието си в ТрУ. Но поради финансови съображения, изпитът там е отпаднал.

Нови специалности тази година няма да има.

Не можем да си го позволим, тъй като в рамките на мандата, който приключи през декември 2011 г., открихме филиала на Медицинския колеж в Хасково и Техническия факултет в Ямбол. Но започваме подготовката в Медицинския факултет да открием специалност Кинезитерапия. Това ще стане следващата година обаче. Сега сме на етап подготовка на учебни планове и програми, и заявка за акредитиране на новата специалност, обясни проф. Въшин. Има идея през следващите години в университета да се открие и специалност Помощник-фармацевт, но засега не се работи по нея.

Наскоро минала институционалната акредитация в ТрУ, окончателните резултати от която ще са готови до месец. От тази година вече е въведена точковата система на оценяване на вузовете, като максималният брой, който може да получи учебното заведение, е 100 точки.

Ако имаш от 80 до 100, на практика получаваш нормално финансиране, което се изчислява на база коефициент на отделните специалности. Ако обаче имаш под 80 точки, тогава финансирането намалява. Моите очаквания от тази акредитация са, че оценката ни ще бъде между 90 и 100 точки, предвижда проф. Въшин.

От тази година се въвеждат промени и в тъй наречените бонуси за специалностите и университети с висок рейтинг. Допълнителното финансиране, което ще получават висшите училища, ще става по изчисление със специален коефициент, който е различен - в зависимост от това на кое ниво в рейтинговата скала седи вузът. Тоест, тези, които са по-високо в йерархията, ще получават повече пари. За миналата година специалностите Ветеринарна медицина и Животновъдство са били на първите места и университетът е получил около 350 хиляди лв. целеви бонуси за апаратура и подобряване качеството на обучението в тези специалности.
Тази година отново се очакват добри постижения в класирането по рейтинговата стълбица.

Тънкият момент при този вид финансиране е, че така ще отпаднат специалностите, които са неефективни и имат по двадесетина студенти, или пък измислените специалности. От друга страна, по този начин ще се редуцира броят на университетите, защото бюджетът ще се орязва от две посоки - рейтинг и при акредитацията, обясни проф. Въшин.
Той уточни още, че в ТрУ предстои акредитация на специалностите Медицински сестри и Акушерки в Медицинския факултет. Подадени са и документи за увеличаване на капацитета на тези специалности - от 80 на 120. Тече подготовката за акредитация на двете специалности и за филиала в Хасково.

Дипломите, носещи печата на университета, се признават в страните от Европейския съюз, но законите в някои от държавите реално спъват практикуването на завършилите не само старозагорския ТрУ. Във Великобритания, например, ветеринарните лекари нямат право да отворят кабинет или клиника без три години стаж по специалността.

Така че, ако наши специалисти не могат да започнат работа, това може да се дължи не на легитимността на дипломата им, а на бюрократични изисквания, каза проф. Въшин. Обучението в ТрУ отговаря на регламентите на ЕС. В него действа кредитната система, в дипломите се издава и европейско дипломно приложение.

Информация: вестник Новината

Още новини