Начало Новини Актуално Увеличават се разходите на работодателите за заплащане на труда

Увеличават се разходите на работодателите за заплащане на труда

Актуално

По предварителни данни на Националния статистически институт за третото тримесечие на 2009 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора нарастват с 11%, спрямо същото тримесечие на 2008 г. Увеличението спрямо същия период на 2008 г. в индустрията е 8.2 на сто, в услугите - 9.6 на сто, и в строителството - 29.3 на сто.

По икономически дейности през третото тримесечие на 2009 г. най-висок ръст спрямо същия период на предходната година е отчетен в "Строителство" - 29.3 на сто, "Култура, спорт и развлечения" - 20.5 на сто, и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 18 на сто, а най-нисък - в "Добивна промишленост" и "Финансови и застрахователни дейности" - съответно с по 2.4 на сто, пише вестник Дума.
В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждения за един отработен час се увеличават с 13 на сто спрямо трето тримесечие на 2008 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 2.6 на сто. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година е от 3.1 на сто - за "Професионални дейности и научни изследвания", до 31.3 на сто - за "Строителство".

Още новини