Начало Новини Актуално Увеличават се работещите в Старозагорско

Увеличават се работещите в Старозагорско

Актуално
1НСИ0518По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2018 г. се увеличават с 1.5% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 105 900 души. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности Операции с недвижими имоти - с 38.7% и Хотелиерство и ресторантьорство – с 16.2%. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в дейност Финансови и застрахователни дейности - с 15.4%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети- съответно 34.1 и 12.5%.
Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари 2018 г. е 1 018 лв.,за февруари - 1 019 лв. и за март - 1 119 лева.
През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 052 лв. и се намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 0.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са Образование - с 18.7%, Хотелиерство и ресторантьорство - със 7.2%, и Култура, спорт и развлечения - с 6.7%.
През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 9.2% спрямо първото тримесечие на 2017 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности Строителство - с 20.5%, Административни и спомагателни дейности - със 17.8%, и Селско, горско и рибно стопанство - с 14.5%.
В сравнение с останалите области на страната, през първото тримесечие на 2018 г., област Стара Загора е на трето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1 456 лв.) и София (1 074 лв.).

Още новини