Начало Новини Актуално Увеличава се заетостта в Стара Загора

Увеличава се заетостта в Стара Загора

Актуално
1НСИПрез първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 139 800 души, от които 76 900 са мъже и 62 900 са жени. Това съобщиха от Териториално статистическо бюро Югоизток.
Коефициентът на заетост в областта е 51.8% (при 51.5% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 1.0 процентни пункта.
Коефициентът на заетост при мъжете е 59.7%, а при жените - 44.6%.
През първото тримесечие на 2018 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 137 100 души. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68.4% (74.5% за мъжете и 62.2% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 1.5 процентни пункта.
Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечнии годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.
Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Още новини