Начало Новини Актуално Увеличава се употребата на биодизел

Увеличава се употребата на биодизел

Актуално
Биодизел

По предварителна информация на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, през 2010 г. потребените количества биодизел в България са 38 911,13 тона. В предишните две години те са били съответно 4260 т и 6566 т. Това е посочено в доклад на министър Трайчо Трайков, в който се отчита изпълнението на националните индикативни цели за потреблението на биогорива и други възобновяеми горива в транспорта през миналата година.

8551,4 т от прогнозните потребени количества са чист биодизел, а останалите са в смес с дизелови горива от нефтен произход. Окончателната информация за потреблението на биогорива, бензини и дизелови горива в страната ще бъде представена в Енергийните баланси за 2010 г. на Националния статистически институт в края на годината, съобщиха от Правителствената пресслужба.

В доклада се посочва също, че изградените мощности в страната за производство на биодизел са за 250 хил. т, а за биоетанол – 60 000 т годишно.

Изводите, които се правят, са, че в резултат на приложените мерки за насърчаване използването на биогорива в транспортния сектор, се очаква официалната статистика да отчете значителен ръст на потреблението на биодизел през 2010 г., което ще се отрази положително за постигането на националната индикативна цел.

Производството на биогорива се базира на местни суровини, което би спомогнало за подобряване на сигурността на доставките. По-широкото им използване в различни сектори – градски и вътрешен транспорт в производствени предприятия и пристанища, ще доведе до намаляване общите емисии на парникови газове, подобряване на екологичната обстановка и на качеството на живот в райони с високи нива на концентрация на емисии в атмосферния въздух.

Още новини